خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۱۲-۴۶۱-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)

دانلود کتاب

کتاب آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۳ 
تعداد صفحه : ۲۴۸ 
رده دیویی : ۳۰۲.۵۴۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۱۹-۴۱-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب درآمدی به جامعه‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب درآمدی به جامعه‌شناسی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۴ 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
رده دیویی : ۳۰۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۰۳۷۳-۱-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی

دانلود کتاب

کتاب جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۰۵ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۱۸ 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹۱۷۶۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۷۶-۰۵-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
ویراستار :سامان عابری 
 
این کتاب در دو بخش سامان یافته و در بخش آغازین به مسائل کلی و عام همه‌ی جوامع مسلمانان اشاره شده و دربخش دوم، مسائل به صورت جزئی‌تری در برخی از جوامع مسلمان نشین مطرح گردیده است. ‘جوامع مسلمان نشین در یک نگاه’، ‘بنیانگذاران اسلام‌گرایی نوین’، ‘اسلام‌گرایی در دوران جدید’، ‘بنیادگرایی اسلامی’، ‘جهانی شدن یا جهانی سازی’، ‘اسلام‌گرایی و پست مدرنیسم’، ‘لبنان’، ‘الجزایر’، ‘ایران’، ‘پاکستان’، ‘افغانستان’، ‘ترکیه’ و ‘آسیای میانه’، از موضوعات این کتاب هستند.

کتاب یک حرف از هزاران درباره برخی از مسائل علمی و فرهنگی و تمدنی با بهره‌گیری از مفاهیم جامعه‌شناسی ..

دانلود کتاب

کتاب یک حرف از هزاران درباره برخی از مسائل علمی و فرهنگی و تمدنی با بهره‌گیری از مفاهیم جامعه‌شناسی ..

یک حرف از هزاران درباره برخی از مسائل علمی و فرهنگی و تمدنی با بهره‌گیری از مفاهیم جامعه‌شناسی .. 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۰۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۴۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۲۱۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۲۳-۴۶۹-۳ 
 
در نوشتار حاضر نخست ابزار و لوازم تولید و توسعه علمی معرفی می‌شود, سپس شیوه‌های گفت و گو و ویژگی‌های آن تشریح می‌گردد .کتاب با مقاله‌ها و خطابه‌های مولف ـ که با موضوعات متفاوت نگاشته شده ـ به پایان می‌رسد .عناوین برخی از مقالات و خطابه‌ها بدین قرار است .از آن جمله عبارت‌اند از’ :نبرد با گرسنگی در جستجوی امنیت غذایی’, ‘انقلاب اسلامی و پژوهش‌های جامعه شناختی درباره آن’, ‘بانک توسعه اسلامی موقعیت و وظایف آن’, ‘چگونه شهر آدمی را دگرگونه می‌سازد’, ‘ساخت و ساز مسائل اجتماعی و اجرایی آن’, ‘معماری و هویت شهری’, ‘سیر و سیاحت و سفر ‘و ‘شوراهای شهر و روستا, برنامه‌ها و دل مشغولی‌ها .’

کتاب یقه سفیدها: جامعه‌شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز

دانلود کتاب

کتاب یقه سفیدها: جامعه‌شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز

یقه سفیدها: جامعه‌شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۸/۱۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۳۵-۱۶-۶ 
 

کتاب یقه سفیدها: جامعه‌شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز

دانلود کتاب

کتاب یقه سفیدها: جامعه‌شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز

یقه سفیدها: جامعه‌شناسی نهادهای مدنی در ایران امروز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۵/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۳۵-۱۶-۶ 
 
مولف در اثر حاضر این نکته را یادآور می‌شود که احزاب موجود ایران, با همه گرایش‌های سیاسی چپ, راست و میانه, ریشه در طبقه متوسط جدید دارند .گفتنی است ((یقه سفیدها)) استعاره‌ای است ساخته جامعه‌شناس آمریکایی ((سی, رایت, میلز)) .کتاب از سه بخش تشکیل شده است .بخش یکم مقدمه‌ای است نظری با اشاره به نمودهای عینی تشکیل احزاب در جامعه ایران که در پنج حوزه تفکر, قانون (ایدئولوژی), قدرت, مذهب و اقتصاد به بررسی تطبیقی مدل‌های جریان‌شناسی سیاسی در ایران امروز, مربوط می‌شود .لازم به توضیح است که مطالب این بخش قبلا در روزنامه ((خرداد)) به چاپ رسیده است .بخش دوم شامل بررسی موردی احزاب و گروه‌های سیاسی ایران است .سومین بخش نیز مشتمل است بر مقالات پراکنده نویسنده درباره برخی مفاهیم سیاسی, اجتماعی و فرهنگی امروز کشور همچون دموکراسی, جامعه مدنی, قدرت, هویت اجتماعی, جنبش روشنفکری دینی و نظایر آن .کتاب با سه پیوست شامل سه پاسخ نامه در قالب مقاله و فهرست منابع و اعلام به پایان می‌رسد .

کتاب وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی, جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و ک

دانلود کتاب

کتاب وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی, جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و ک

وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی, جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و ک 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۶۶۶۶ HY /م۳و۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۵-۴۱-۱ 
 
‘کتاب حاضر در هفت فصل فراهم آمده است. فصل اول تحت عنوان کلیات پس از ارایه تاریخچه‌ای از مفهوم و, وجه تسمیه آن در ادبیات آسیب‌شناسی اجتماعی به تعریف و معنی وندالیسم می‌پردازد و با طرح وندالیسم به عنوان یک آسیب اجتماعی, به عنوان یک رفتار نابهنجار و به عنوان یک معضل اجتماعی, می‌کوشد جایگاه آن را به عنوان یکی از صور کژرفتاری‌ها و انحرافات در طبقه‌بندی انواع جرائم و نابهنجاری‌ها مشخص نماید. در فصل دوم مبانی نظری وندالیسم با استعانت از یک رویکرد تلفیقی به تفصیل مطرح شده است. در این فصل ابتدا آن دسته از نظریه‌های جامعه شناسی انحرافات که با مباحث روان شناختی اجتماعی وندالیسم خصوصا اتیولوژی آن به عنوان یکی از صور بزهکاری‌ها و کجروی‌های اجتماعی قرابت و انتساب بیشتری دارند مطرح می‌شوند. سپس تئوری‌های روان شناسی و روان‌کاوی انحرافات علی الخصوص آن دسته از نظریه‌های روان شناسی مرتبط با رفتار وندالیسمی مرور و بررسی می‌گردند و بالاخره در قسمت پایانی این فصل نظریه‌های روان شناسی اجتماعی انحرافات که به طور اخص بر وندالیسم و, ویرانگری تاکید دارند مطرح می‌شوند. فصل سوم تحت عنوان خشونت و, وندالیسم در ورزش فوتبال است. در این فصل ضمن گونه شناسی خشونت و پرخاشگری, خاستگاه و مبانی نظری خشونت در ورزش براساس پارادایم‌های زیست شناسی, روان‌کاوی و روان شناسی, انسان شناسی و جامعه شناسی تبیین می‌شوند و بالاخره پژوهش‌های انجام شده در باب وندالیسم و خشونت در ورزش فوتبال در چند کشور مطرح و نتایج حاصله که مبین اتیولوژی و اپیدمیولوژی خشونت و, وندالیسم در محیطهای ورزشی است تشریح می‌گردند. فصل چهارم تحت عنوان اتیولوژی وندالیسم ناظر بر علل و انگیزه‌های رفتار وندالیسمی است و می‌کوشد در پرتو مبانی و یافته‌های تجربی به سبب شناسی وندالیسم بپردازد. در فصل پنجم اپیدمیولوژی و همه‌گیر شناسی وندالیسم مورد توجه قرار گرفته است در این فصل به استناد اطلاعات تجربی در چند کشور نظیر ایالات متحده آمریکا, هلند, آلمان, فرانسه و نظایر آن وسعت و گستره وندالیسم بررسی می‌گردد. فصل ششم یافته‌های دو پژوهش تجربی را در باب وندالیسم در ایران مطرح می‌سازد. پژوهش‌های اول مروری است بر یافته‌های تحقق ‘وندالیسم در تهران بزرگ’ که عمدتا ناظر بر علل و انگیزه‌های رفتار وندالیسمی است. تحقیق دوم عامل‌های جامعه شناسی خشونت تماشاگران فوتبال را در تهران تبیین می‌کند. فصل هفتم تحت عنوان پیشنهادات و توصیه‌های کاربردی, کلیه سیاست‌ها و استراتژی‌های اجرایی را در شکل طرح‌های مداخلات اجتماعی, آگاه سازی, پیش‌گیری و درمان وندالیسم مطرح می‌سازد.

کتاب وفاق ملی‌؛ جامعه‌شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)

دانلود کتاب

کتاب وفاق ملی‌؛ جامعه‌شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)

وفاق ملی‌؛ جامعه‌شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه) 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۵۵.۰۸۴۲ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : DSR۱۵۷۴/۵/و۳ف‌لا۷ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۰۳-۴-۲ 
 
نویسنده در کتاب, مقوله ‘وفاق ملی’ (وحدت) در اندیشه سیاسی ـ اجتماعی امام خمینی (ره) را بررسی می‌کند. در فصل اول به منظور شناخت ماهیت موضوع ‘وفاق ملی’ در اندیشه امام (ره), دو رویه وفاق ملی از نظر امام (ره) بررسی می‌شود که عبارت‌اند از: ۱ _ چهره ایجابی وفاق ملی, ۲ _ چهره سلبی وفاق ملی. در فصل دوم که به ‘روش شناسی’ اختصاص یافته, راه‌های ایجاد و تقویت وفاق ملی در جامعه از دیدگاه امام خمینی (ره) تبیین شده است. فصل سوم به ‘ساختار شناسی’ موضوع مربوط می‌شود. نویسنده در این فصل سطوح وفاق ملی از دیدگاه امام خمینی (ره) را برمی‌شمارد.

کتاب وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر

دانلود کتاب

کتاب وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر

وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر 
زیر نظر : رجبی – محمود 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : قم 
مترجم کتاب : بستان – حسینسلیمی – علیعلیزاده – عبدالرضا 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۷۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴ 
 

کتاب واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون و مشارکت…

دانلود کتاب

کتاب واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون و مشارکت…

واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون و مشارکت... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۰۷.۷۲۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۳۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۹۴-۱۲-۹ 
 

کتاب وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر

دانلود کتاب

کتاب وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر

وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر 
مترجم کتاب : بستان – حسینسلیمی – علیعلیزاده – عبدالرضا 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : قم 
زیر نظر : رجبی – محمود 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۵/۰۸ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۶۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
مباحث کتاب, شرحی است از آرا و اندیشه‌های ‘ماکس وبر ‘فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی, درباره دین اسلام که نگارنده این مجموعه, اشارات غیر مدون و پراکنده ‘وبر ‘به اسلام را در سه بخش دوران صدر اسلام, دوران میانی و دوران جدید گردآوری کرده, سپس به شرح و بسط آن اهتمام نموده است .نویسنده کتاب بنابه ادعای خود کوشیده است برخلاف ‘وبر ‘از موضعی بی‌طرفانه به بررسی جامعه‌شناختی اسلام برآید و گاه نیز دیدگاه‌های ‘وبر ‘را به دلیل ضعف منابع تاریخی یا ارزشی داوری‌های ناموجه, نقد و ارزیابی کند .عناوین پاره‌ای از مباحث کتاب از این قرار است’ :تفسیر وبر از اسلام’, ‘فرهمندی و خاستگاه‌های اسلام’, ‘الله و انسان’, ‘قدیس و شیخ’, ‘اسلام و شهر’, ‘وبر, حقوق و اسلام’, ‘اسلام و افول امپراتوری عثمانی’, ‘اصلاح‌طلبی اسلامی و جامعه‌شناسی انگیزه‌ها ‘و ‘اسلام و دین‌زدایی .’


کتاب وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر

دانلود کتاب

کتاب وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر

وبر و اسلام با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر 
زیر نظر : رجبی – محمود 
نویسنده کتاب :  
محل انتشار : قم 
مترجم کتاب : بستان – حسینسلیمی – علیعلیزاده – عبدالرضا 
رده دیویی : ۳۰۱.۰۹۲۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۷۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴ 
 


کتاب واژگان جامعه‌شناسی انگلیسی ـ فارسی

دانلود کتاب

کتاب واژگان جامعه‌شناسی انگلیسی ـ فارسی

واژگان جامعه‌شناسی انگلیسی ـ فارسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۰۱.۰۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۰۳/۳۰ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۳۴۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۷۴۶-۲۰-۵ 
 
در این واژه‌نامه اصطلاحات و مفاهیم جامعه‌شناسی براساس الفبای لاتین سامان یافته و در مقابل هر اصطلاح, معادل فارسی آن آورده شده است .این واژه‌نامه از بین ۵۳کتاب تالیف یا ترجمه گردآمده و با ذکر شماره‌هایی در بالای هر واژه به منبع و ماخذ آن نیز اشاره شده است .


کتاب واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون و مشارکت…

دانلود کتاب

کتاب واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون و مشارکت…

واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون و مشارکت... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۰۷.۷۲۰۹۵۵ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۸/۰۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۶۳۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۹۴-۱۲-۹ 
 


کتاب نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی

دانلود کتاب

کتاب نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی

نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۳۰.۹۵۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
نوع اثر : تالیف وترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۴۷۳ HC/ک۲ن۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۰۵-۲۷۸-۸ 
 


کتاب نمونه سوالات مهم و طبقه‌بندی شده مبانی جامعه‌شناسی (۱): دوره فراگیر پیام نور

دانلود کتاب

کتاب نمونه سوالات مهم و طبقه‌بندی شده مبانی جامعه‌شناسی (۱): دوره فراگیر پیام نور

نمونه سوالات مهم و طبقه‌بندی شده مبانی جامعه‌شناسی (1): دوره فراگیر پیام نور 
محل انتشار : اصفهان 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۳۰۱. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LC۵۸۰۸/ف‌لا۹و۳۳ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۰۸۹-۶۵-۸ 
 


کتاب نماز و جامعه‌شناسی

دانلود کتاب

کتاب نماز و جامعه‌شناسی

نماز و جامعه‌شناسی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۲۹۷.۳۵۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۱۸۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۲۶۸-۹۵-۱ 
 
شناخت کارکردهای نماز در ابعاد اجتماعی آن و بررسی آثار و نتایج حاصل از آن در شکل‌گیری رفتارها, اتخاذ روش‌ها, تعیین استراتژی‌ها و اهداف عمومی اجتماعی, موضوع مورد بحث در این کتاب است .علاوه بر این, مولف از تفکرات اجتماعی در اسلام سخن گفته سعی دارد روابط و نسبت‌ها را بین مباحث جامعه‌شناسی و رفتار مذهبی کشف نماید’ .ماهیت نماز’, ‘مبانی تئوریک نماز’, ‘مسائل اجتماعی نماز ‘و ‘نماز مانع بروز اختلافات ‘عناوین فصل‌های این کتاب هستند .


کتاب نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها, رویکرد فلسفه, جامعه‌شناسی, روانشناسی, سیاسی, تاریخی و ادبی به پدیده شکاف

دانلود کتاب

کتاب نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها, رویکرد فلسفه, جامعه‌شناسی, روانشناسی, سیاسی, تاریخی و ادبی به پدیده شکاف

نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها, رویکرد فلسفه, جامعه‌شناسی, روانشناسی, سیاسی, تاریخی و ادبی به پدیده شکاف 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۵۵.۰۰۴۴ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۱/۲۹ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : ۶۵/ر۸ع۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۶-۳۹۱۶-۸ 
 
مقاله‌های این مجموعه در چهار فصل سامان یافته است. در فصل اول طی هشت مقاله مبانی نظری و معرفتی گسست نسلی تبیین می‌شود. در فصل دوم با هفت مقاله, مسئله گسست نسل‌ها در ایران تجزیه و تحلیل شده است. فصل سوم از منظر جامعه‌شناسی به بررسی موضوع گسست نسلی در ایران اختصاص دارد. در فصل چهارم طی چهارمقاله موضوع ادبیات فارسی و گسست نسلی بررسی گردیده است. عناوین برخی از مقالات بدین قرار است: ‘صورت‌های نوعی گسست نسلی و فرهنگی/ دکتر محمد مددپور’, ‘گسست پارادایس بین نخبگان فکری ایران/ خسرو قبادی’, ‘مولفه‌ها و عوامل گسست نسل‌ها/ دکتر محمدرضا شرفی’, ‘ویژگی‌ها, افکار و پیامدهای ظهور نسل سوم نخبگان در ایران/ دکتر محمود سریع‌القلم’, ‘ابعاد فرهنگی انقطاع نسل‌ها در ایران’/ مهندس محمدباقریان’, ‘رویارویی ارزش‌ها, از تحول جمعیتی تا بحران آسیب‌زا/ تهمینه شاوردی’, ‘بررسی ویژگی‌های دو نسل در چارچوب نظام ارزشی/ مهناز توکلی’, ‘انعکاس گسست نسلی در رمان‌های معاصر فارسی/ دکتر حسینعلی قبادی’ و ‘وحدت گوهری نسل‌ها در مثنوی/ بخشعلی قنبری’.


کتاب نگاهی بر تحولات اجتماعی در ایران و نقدی بر کتاب جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

دانلود کتاب

کتاب نگاهی بر تحولات اجتماعی در ایران و نقدی بر کتاب جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

نگاهی بر تحولات اجتماعی در ایران و نقدی بر کتاب جامعه‌شناسی نخبه‌کشی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۹۵۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۲۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۲۸۰-۵-۰ 
 
نویسنده در کتاب حاضر, ضمن نقد دیدگاه‌های مولف کتاب ‘جامعه‌شناسی نخبه‌کشی’ تلاش می‌کند به طور مختصر علت تکامل انسان را توضیح دهد و با نگاهی به ابتدای تاریخ ایران و مروری کوتاه و گذرا به سیر تاریخ این کشور نشان دهد که جامعه ایرانی نخبه‌های خود را نمی‌کشد بلکه عوامل بیرونی, از جمله دست‌های پیدا و پنهان بیگانگان در نخبه‌کشی, نقش اساسی را برعهده داشته است .بدین ترتیب, نگارنده با توصیف اجمالی تاریخ و تحولات اجتماعی ایران, بر آن است, نقش سازنده جامعه ایرانی را بازگو سازد .در فصل اول کتاب شرایط انسان نخستین و اولین گام‌های تکامل با این مباحث توصیف می‌شود :چگونگی ساختن ابزار کار یا ابزار تولید انسان, پیدایش آتش, دامپروری, پیدایش مالکیت شخصی, قبیله, پیدایش بردگی, تقسیم اجتماعی کار, پیدایش دولت و عصر آهن .فصل دوم نگاهی است به پیشرفت‌های قوم ایرانی از نخستین دوره‌های تاریخی (پادشاهی مانا و مادها) تا ظهور اسلام و خاتمه دوران باستانی ایران .فصل سوم به دوره تسلط اعراب بر ایران و حکومت صفاریان مربوط می‌شود .اوضاع ایران از زمان قدرت‌گیری ترکان غزنوی تا یورش تیمور (شامل دوره‌های ترکان سلجوقی, اسماعیلیان, مغول, جنبش سربداران) موضوع فصل چهارم است .فصل پنجم دوره‌های صفویه, افشاریه و زندیه ; فصل ششم به دوره قاجاریه و وضعیت گروه‌های مختلف مردم به ویژه روستاییان و نظامیان اختصاص دارد .فصل هفتم نیز از انقلاب مشروطه تا پایان سلطنت قاجار را شامل می‌شود که در آن به مطالبی چون کشته شدن امین‌السلطان, استبداد صغیر محمدعلی شاه, جنبش تبریز, تصرف تهران, اولتیماتوم روس, قیام شیخ محمد خیابانی, جنبش جنگل, قیام کلنل محمدتقی خان پسیان و سرانجام سرنگونی قاجار و ظهور پهلوی و دوران سلطنت رضاشاه اشاره شده است .در آخرین فصل کتاب نیز از وقایع دهه ۱۳۲۰به ویژه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران, نخست وزیری دکتر مصدق و کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲سخن به میان آمده است .


Page 1 of 2312345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد