خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مارکسیسم و فلسفه

دانلود کتاب

کتاب مارکسیسم و فلسفه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۰۴ 
رده دیویی : ۳۳۵.۴۱۱ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۸۸-۴۹-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 
نگارنده در این کتاب، ضمن درج درآمدی بر فلسفه‌ی مارکسیستی، تلاش می‌کند درباره‌ی نگرش دوگانه‌ی مارکسیسم به فلسفه مطالبی بیان کرده و کار خود را با وارسی دیدگاه مارکسیسم در باب هگل آغاز می‌کند. ‘… مارکس می‌نویسد که هگل ‘واپسین کلام در تمامی فلسفه است’، و در واقع نیز فیلسوفان و انقلابیون برجسته‌ی مارکسیستی چون انگلس، لوکاچ، آلتوسر، آدورنو، دونا یفسکایا، لنین، کولتی، دلاواپه و بسیاری دیگر کوشیده‌اند پیوندهای اندیشه‌ی این دو متفکر را روشن سازند، خواه مانند آلتوسر و کولتی از بیخ منکر پیوند بنیادی میان این دو تن باشند و خواه مانند لوکاچ، لنین، دونا یفسکایا این دو را به تقریب یک روح در دو قالب بدانند. سعی نویسنده بر این است که ایدئالیسم کلاسیک آلمان را، که فلسفه‌ی مارکسیستی از آن سرچشمه گرفته است، در برابر سنت یکسر متفاوت ‘فلسفه تحلیلی’ قرار دهد که بیش‌تر در میان فیلسوفان انگلیسی زبان رواج دارد و در بسیاری موارد رویکردی منفی و بنیاد برانداز نسبت به فلسفه‌ی قاره‌ای و به ویژه فلسفه‌ی هگل دارد. نویسنده ارتباط میان مارکسیم و فلسفه‌ی تحلیل را با وارسی بحث‌های دهه‌های آخر درباره‌ی شرح‌های رئالیستی از شناخت و معنایی می‌گیرد و بابی را در پیوند میان فلسفه‌ی تحلیل و فلسفه‌ی زبان با مارکسیسم می‌گشاید که حتی در جهان مارکسیسم غربی کم سابقه و بلکه بی‌سابقه است’.

کتاب هگل (درباره‌ی فلسفه)

دانلود کتاب

کتاب هگل (درباره‌ی فلسفه)

هگل (درباره‌ی فلسفه) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۱۹۳. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۸۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۹-۱۰۱-۴ 
 
نویسنده در کتاب کوشیده است, اندیشه دینی ‘هگل’ را تبیین نماید وی می‌گوید: ‘هگل دین را در زمینه‌ی شرحی تمام عیار از زندگی و هستی انسان جای می‌دهد و با این کار به مدد فلسفه از دین فرا می‌گذرد’. در بخش دیگر کتاب, مفهوم خدا, آفرینش, تجسد, و هبوط از دیدگاه هگل بررسی شده است. به تصریح نگارنده: ‘کار هگل از بسیاری جهات اندیشه‌ی مدرن را به هماوردی جدی می‌خواند. نزد اندیشه‌ور مسیحی, فلسفه‌ی هگل مسئله ماهیت راست آیینی را طرح می‌کند و این که آیا شرح او از چیستی خدا و دیگر آموزه‌هایی که از آن سرچشمه می‌گیرد می‌تواند در چیزی جای گیرد که آشکارا مسیحی است و, اگر می‌تواند, این اندیشه‌ها را چگونه می‌توان به زبان ویژه‌ی امروزی‌تر بازاندیشی کرد’.

کتاب مارکسیسم و نقد ادبی

دانلود کتاب

کتاب مارکسیسم و نقد ادبی

کتاب مارکسیسم و نقد ادبی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۱۵ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۸۰۲.۹۵ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PN۹۸/ک۸ف‌لا۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۱۸۸-۴۷-۱ 
 
نویسنده برای طرح مباحث مارکسیسم و نقد ادبی, چهار مقوله را بررسی می‌کند: ۱ ـ ادبیات و تاریخ, ۲ ـ شکل و محتوا, ۳ ـ نویسنده و تعهد, ۴ ـ پدید آورنده همچون تولید کننده. وی یاد آور می‌شود: ‘نقد مارکسیستی ادبیات را بر پایه شرایط تاریخی پدید آورنده آن تحلیل می‌کند؛ و به همین سان برای شناخت این نقد آگاهی از شرایط تاریخی آن ضرورت دارد…. پس, ارزشمندترین روش برای پرداختن به نقد مارکسیستی وارسی آن از مارکس و انگلس تاکنون است… مارکسیسم نظریه‌ای علمی درباره جامعه‌های انسانی و نظریه‌ای در باب عمل تغییر این جامعه‌هاست و غرض از این سخن به طور مشخص‌تر این است که روایتی که مارکسیسم به دست می‌دهد داستان پیکارهای زنان و مردان برای رهانیدن خود از شکل‌های معینی از استثمار و ستم است…. نقد مارکسیستی جزئی از بدنه بزرگتر تحلیل نظری است که هدف آن شناخت ایدئولوژی‌ها است: یعنی اندیشه‌ها, ارزش‌ها و احساس‌هایی که انسان‌ها به مدد آن جوامع خود را در زمان‌های مختلف تجربه می‌کنند. و برخی از این اندیشه‌ها, ارزش‌ها و احساس‌ها فقط در ادبیات دسترس ماست. درک ایدئولوژی‌ها به معنای درک عمیق‌تر گذشته و اکنون است‌؛ و چنین درکی به رهایی ما یاری می‌رساند….’.


کتاب مارکس و آزادی

دانلود کتاب

کتاب مارکس و آزادی

مارکس و آزادی 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۱/۰۴ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : رقعی 
رده دیویی : ۳۳۵. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۷۶ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۲۹-۱۰۰-۶ 
 
‘کتاب کم حجم مارکس و آزادی نوشته تری ایلگتون سیزدهمین کتاب از مجموعه‌ی بیست و چهار جلد ‘فیلسوفان بزرگ’ انتشارات راتلج است که با ویراستاری ری مونک و فردریک رافائل انشتار یافته است’. برگردان فارسی این کتاب در قالب چهار مبحث فلسفه, انسان شناسی, تاریخ و سیاست عرضه گردیده است. ‘ایگلتون بر آن است که از نظر مارکس ما هنگامی که آزاد می‌شویم که بدون انگیزه‌ی ضرورت جسمانی تولید کنیم‌؛ و همین سرشت است که درنظر مارکس گوهر همگی ما را تشکیل می‌دهد. ایگلتون, با ذکر این نکته که مارکس بیشتر دغدغه‌ی تفاوت دارد تا برابری, توضیح می‌دهد که از لحاظ مارکس آزادی مستلزم خلاصی از کار تجاری است, آزادی همانا ‘نوعی افزون آفریننده بر آن چیزی است که به لحاظ مادی ضروری است’. ایگلتون شرحی کلی در باب ارتباطهای میان تولید, کار و مالکیت عرضه می‌کند, مفهوم‌هایی که در واقع هسته‌ی اصلی اندیشه‌ی مارکس را تشکیل می‌دهند. سپس شرحی از اوتوپیای مارکس به دست می‌دهد: ‘این اوتوپیا جایی است که در آن کار خودکار می‌شود, به نحوی که لذت از کی هلو یا خشنودی از یک کوارتت زهی همان اندازه جنبه‌هایی از خود تحقق بخشی ما به شمار می‌آیند که ساختن سدها یا بیرون دادن چوب رختی’. ایگلتون بر آن است که در سوسیالیسم مارکس, در سوسیالیسم فردایی, و نه سوسیالیسم کاریکاتوری‌وار که تا کنون به بشر عرضه شده, عرصه‌ی زندگی و تولید بیشتر به عرصه‌ی زیبایی شناسی می‌ماند, عرصه‌ای که بی‌نیاز از ضرورت‌ها و نیازهای بیرونی است و در آن سرانجام ارزش مصرف بر ارزش مبادله چیرگی می‌گیرد؛ و کار نه اجباری برده‌وار بلکه نیازی مبرم به خودپروری و آزاد ساختن نیروهای آفریننده‌ی آدمی خواهد بود’.

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد