خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب گنجینه آزمون زبان انگلیسی: سوم راهنمایی

کتاب گنجینه آزمون زبان انگلیسی: سوم راهنمایی

گنجینه آزمون زبان انگلیسی: سوم راهنمایی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/ه۴۵گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۴۵۷-۰۸-۱ 
 


کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص سوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی به همراه فونتیک …

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص سوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی به همراه فونتیک …

گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص سوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی به همراه فونتیک ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/خ۴گ۹۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۸۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۳-۳ 
 


کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص سوم راهنمائی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی: به همراه فونتیک …

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص سوم راهنمائی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی: به همراه فونتیک …

گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص سوم راهنمائی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی: به همراه فونتیک ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/خ۴گ۹۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۸۰ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۳-۳ 
 


کتاب گنج‌آزمون انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی, شامل …

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی, شامل …

گنج‌آزمون انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی, شامل ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۷۸/۰۸/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۲-۵ 
 


کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص دوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی به همراه فونتیک …

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص دوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی به همراه فونتیک …

گنج‌آزمون انگلیسی: مخصوص دوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی به همراه فونتیک ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۹/۰۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/خ۴گ۹۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۲-۵ 
 


کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به همراه فونتیک …

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به همراه فونتیک …

گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به همراه فونتیک ... 
ویراستار :یوسف باوندسوادکوهی 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۴۲۵. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/خ۴گ۹۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۶۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۲-۵ 
 


کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمائی: به همراه فونتیک …

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمائی: به همراه فونتیک …

گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمائی: به همراه فونتیک ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۳۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/خ۴گ۹ 
نوبت چاپ کتاب : ۶۳ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۱۳۲۳-۲-۵ 
 


کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص اول راهنمائی: به همراه فونتیک …

کتاب گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص اول راهنمائی: به همراه فونتیک …

گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص اول راهنمائی: به همراه فونتیک ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۵۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : LB۳۰۶۰/۲۶/خ۴گ۸۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۵۸۲-۰۶-۴ 
 


کتاب گلستان سعدی (فارسی ـ انگلیسی)

کتاب گلستان سعدی (فارسی ـ انگلیسی)

گلستان سعدی (فارسی ـ انگلیسی) 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب :  
مذهب :خرمی‌نژاد – رحیم 
خطاط : اشرفی – مصطفی 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۲/۰۲/۰۶ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۸fa۸.۸۳۱ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۲۹۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۵۲۱۱/ی۸۸ف‌لا۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۸۸-۱۹-۲ 
 


کتاب گزیده گلستان و بوستان سعدی (فارسی ـ انگلیسی)

کتاب گزیده گلستان و بوستان سعدی (فارسی ـ انگلیسی)

گزیده گلستان و بوستان سعدی (فارسی ـ انگلیسی) 
گردآورنده : اقبال – فرشید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۸fa۸.۸۳۱ 
نوع جلد کتاب : گالینگر 
تعداد صفحه : ۱۱۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PIR۵۲۱۱/ی۸۸ف‌لا۱۸ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۰۶-۱۸۰-۲ 
 


کتاب گرامر و تمرین زبان انگلیسی: مخصوص دبیرستان, پیش‌دانشگاهی, کنکور, اعزام, دانشگاه و کلیه علاقه‌مندان ز

کتاب گرامر و تمرین زبان انگلیسی: مخصوص دبیرستان, پیش‌دانشگاهی, کنکور, اعزام, دانشگاه و کلیه علاقه‌مندان ز

گرامر و تمرین زبان انگلیسی: مخصوص دبیرستان, پیش‌دانشگاهی, کنکور, اعزام, دانشگاه و کلیه علاقه‌مندان ز 
به اهتمام : مدیری – نوید 
نویسنده کتاب :  
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۸/۲۵ 
محل انتشار : تهران 
رده دیویی : ۴۲۵. 
نوبت ویرایش : ۵ 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۷۲۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۰/م۴گ۴۶ 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۹-۴۲-۵ 
 


کتاب گرامر و تمرین زبان انگلیسی: مخصوص دبیرستان, پیش‌دانشگاهی, کنکور, …

کتاب گرامر و تمرین زبان انگلیسی: مخصوص دبیرستان, پیش‌دانشگاهی, کنکور, …

گرامر و تمرین زبان انگلیسی: مخصوص دبیرستان, پیش‌دانشگاهی, کنکور, ... 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
نوبت ویرایش : ۴۳ 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۰/۰۲/۱۷ 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۴۲۵. 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۹۲۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۵۵۲۹-۴۲-۵ 
 


کتاب گرامر نوین زبان انگلیسی: گرامر پایه برای همه زبان‌آموزان

کتاب گرامر نوین زبان انگلیسی: گرامر پایه برای همه زبان‌آموزان

گرامر نوین زبان انگلیسی: گرامر پایه برای همه زبان‌آموزان 
محل انتشار : همدان 
نویسنده کتاب : احمدوند – محمدفرخ‌تبار – زهره 
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۱۶ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۰/ف‌لا۳گ۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۳۸۹-۵-۵ 
 


کتاب گرامر کامل درس زبان انگلیسی: سال دوم و سوم راهنمایی به تفکیک دروس ارائه شده در کتاب‌های درسی

کتاب گرامر کامل درس زبان انگلیسی: سال دوم و سوم راهنمایی به تفکیک دروس ارائه شده در کتاب‌های درسی

گرامر کامل درس زبان انگلیسی: سال دوم و سوم راهنمایی به تفکیک دروس ارائه شده در کتاب‌های درسی 
محل انتشار : شیراز 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۸-۱۳۰-۶ 
 


کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال سوم دبیرستان

کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال سوم دبیرستان

گرامر زبان انگلیسی: سال سوم دبیرستان 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۰/ص۲۱۳گ۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۳۲۷-۷-۳ 
 


کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال دوم دبیرستان

کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال دوم دبیرستان

گرامر زبان انگلیسی: سال دوم دبیرستان 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۰/ص۲۱۳گ۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۳۲۷-۶-۵ 
 


کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال دوم دبیرستان

کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال دوم دبیرستان

گرامر زبان انگلیسی: سال دوم دبیرستان 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۰/ص۲۱۳گ۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۶۵-۰۲-۸ 
 


کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال اول دبیرستان

کتاب گرامر زبان انگلیسی: سال اول دبیرستان

گرامر زبان انگلیسی: سال اول دبیرستان 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۹/۲۸ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : وزیری 
تعداد صفحه : ۱۴۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۰/ص۲۱۳گ۴ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۷۸۸۳-۶۱-۷ 
 


کتاب گرامر زبان انگلیسی: پایه ـ پیش‌دانشگاهی

کتاب گرامر زبان انگلیسی: پایه ـ پیش‌دانشگاهی

گرامر زبان انگلیسی: پایه ـ پیش‌دانشگاهی 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب :  
رده دیویی : ۴۲۵. 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : جیبی 
تعداد صفحه : ۳۸۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
شماره کنگره : PE۱۱۳۰/م۵۷گ۲ 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۱۹-۰۵-۲ 
 


کتاب گاه‌شناسی درختی: فرهنگ چهار زبانه (انگلیسی, آلمانی,فرانسه و فارسی) اصطلاحات و تعاریف

کتاب گاه‌شناسی درختی: فرهنگ چهار زبانه (انگلیسی, آلمانی,فرانسه و فارسی) اصطلاحات و تعاریف

گاه‌شناسی درختی: فرهنگ چهار زبانه (انگلیسی, آلمانی,فرانسه و فارسی) اصطلاحات و تعاریف 
مترجم کتاب : پارساپژوه – داودتقی‌یاری – حمیدرضافایزی‌پور – مهدی 
نویسنده کتاب : کنل – میشلشواین‌گروبر – فریتس‌هانس 
تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۱/۰۲/۲۸ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۵۸۲.۱۶۰۱۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
تعداد صفحه : ۳۰۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۰۳-۴۴۷۹-۶ 
 
این فرهنگ شامل ۳۵۱واژه و اصطلاح گاه‌شناسی درختی است .که ویژه دانشجویان رشته‌های کشاورزی و زیست‌شناسی گیاهی تدوین شده است’) .گاه‌شناسی درختی ‘یا ‘واقعه‌شناسی درختی’, ‘دانش تاریخ‌گذاری وقایع و رخدادها و شناسایی تغییرات محیطی و آب و هوایی در دوره‌های گذشته است که به وسیله مطالعات مقایسه‌ای حلقه‌های رویشی درختان و چوب قدیمی انجام می‌شود .(‘واژه‌ها و اصطلاحات کتاب به ترتیب الفبای انگلیسی, همراه با تصاویر و نمودار, درج شده است .هر واژه با معانی فارسی, فرانسه و آلمانی همراه است .فهرست منابع, نمایه جداگانه لغات به فارسی, فرانسه و آلمانی, و واژه‌نامه انگلیسی به فارسی در انتهای کتاب آمده است .


Page 1 of 2212345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد