خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب حسابداری عمومی مقدماتی کامپیوتر (کارور نرم‌افزار حسابداری): بر اساس آخرین استاندارد حسابداری شماره …

دانلود کتاب

کتاب حسابداری عمومی مقدماتی کامپیوتر (کارور نرم‌افزار حسابداری): بر اساس آخرین استاندارد حسابداری شماره …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۵۲ 
رده دیویی : ۶۵۷.۰۴۳۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۳۴-۱۴-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ (سال دوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی) ‘با پاسخ تشریحی’ …

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ (سال دوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی) ‘با پاسخ تشریحی’ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۱۶ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۲۲-۶۶-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت ششم: ارائه نمایشی

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت ششم: ارائه نمایشی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۸۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۴۳-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
ویراستار :پاتریک اسکول 
 

کتاب تعمیرکار تلویزیون سیاه و سفید بر اساس استاندارد شماره: ۵۴/۲۴-۸ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دانلود کتاب

کتاب تعمیرکار تلویزیون سیاه و سفید بر اساس استاندارد شماره: ۵۴/۲۴-۸ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۳۴۰ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۸۸۷ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۱۵-۵۴-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خوشیده – رسول 
 

کتاب مهارت دوم: مدیریت پرونده و فایلهای ویندوز: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

دانلود کتاب

کتاب مهارت دوم: مدیریت پرونده و فایلهای ویندوز: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۰۲-۷۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : ماهباز – آرش 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت هفتم: اطلاعات و ارتباطات

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۴۴-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
ویراستار :پاتریک اسکول 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت دوم: کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت دوم: کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۳۹-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
ویراستار :پاتریک اسکول 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۴ 
تیراژ کتاب : ۱۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۲۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات فنی حرفه‌ای برق صنعتی درجه ۲: بر اساس استاندارد ملی مهارت با کد بین‌المللی: ۵۵/۱۴ – ۸ …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات فنی حرفه‌ای برق صنعتی درجه ۲: بر اساس استاندارد ملی مهارت با کد بین‌المللی: ۵۵/۱۴ – ۸ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۶۲ 
رده دیویی : ۵۳۷ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۸۲-۴۷-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مسگری – علی 
 

کتاب مجموعه سوالات رایانه کار درجه ۲: بر اساس استاندارد: ۴۲/۲۸-۳، شماره شناسایی آموزش و پرورش ۳۰۶ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات رایانه کار درجه ۲: بر اساس استاندارد: ۴۲/۲۸-۳، شماره شناسایی آموزش و پرورش ۳۰۶ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۲ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۳۷-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش فنی و حرفه‌ای برقکار صنعتی درجه ۲: مطابق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دانلود کتاب

کتاب آموزش فنی و حرفه‌ای برقکار صنعتی درجه ۲: مطابق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۲۷۸ 
رده دیویی : ۵۳۷ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۰۷-۲۶-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش برای همه: مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات: مطابق با مهارت ۱ استاندارد ICDL طرح ICT

دانلود کتاب

کتاب آموزش برای همه: مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات: مطابق با مهارت ۱ استاندارد ICDL طرح ICT

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۴۰۵-۷۶-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲ ICDL نگارش XP: بر اساس جدیدترین استاندارد ۴۲/۲۶-۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۲۶-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب کارور عمومی رایانه شخصی: اپراتوری ویندوز XP: براساس استاندارد ملی مهارت ۲۴/ ۴۲-۳

دانلود کتاب

کتاب کارور عمومی رایانه شخصی: اپراتوری ویندوز XP: براساس استاندارد ملی مهارت ۲۴/ ۴۲-۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۴۴۸ 
رده دیویی : ۰۰۵.۴۴۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۲۷-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب خودآموز گواهینامه بین‌المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴ و پیشرفته ICDL: مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

دانلود کتاب

کتاب خودآموز گواهینامه بین‌المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴ و پیشرفته ICDL: مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۳۳-۴۵-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : نانگیر – محمدرضا 
 

کتاب استاندارد بین‌المللی ISO 14001: 2004: نظام‌های مدیریت زیست‌محیطی: نیازمندی‌ها و راهنمای استفاده

دانلود کتاب

کتاب استاندارد بین‌المللی ISO 14001: 2004: نظام‌های مدیریت زیست‌محیطی: نیازمندی‌ها و راهنمای استفاده

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۱ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۸ 
رده دیویی : ۶۵۸.۴۰۸ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۲۷۶-۶-۴ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :محمد حسن‌پور 
مترجم کتاب : 
 
کتاب حاضر از یک بخش به عنوان ترجمه‌ی متن اصلی استاندارد و دو پیوست، تشکیل شده است. در متن اصلی، پس از تشریح دامنه‌ی کاربرد استاندارد و برخی اصطلاحات مورد استفاده ۶ بند اصلی مدیریت زیست محیطی موضوع استاندارد ISO 1400: 2004 به شرح ذیل تشریح شده است: ۱- نیازمندی‌های عمومی، ۲- خط مشی زیست محیطی، ۳- طرح‌ریزی، ۴- اجرا و عملیات، ۵- بررسی (کنترل)، ۶- بازنگری مدیریت.

کتاب مهارت سوم: توانایی کار با واژه‌پرداز Word Processing: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

دانلود کتاب

کتاب مهارت سوم: توانایی کار با واژه‌پرداز Word Processing: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۷ 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۶۷۳-۹۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : ماهباز – آرش 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۲۱ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت اول: مبانی فناوری اطلاعات

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت اول: مبانی فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۴۱۸ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۶ 
تعداد صفحه : ۱۲۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۳۸-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
ویراستار :پاتریک اسکول 
 

Page 1 of 3212345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد