خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد ریاضیات پایه دوم راهنمایی ‘با پاسخ تشریحی’

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد ریاضیات پایه دوم راهنمایی ‘با پاسخ تشریحی’

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۸ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۰۲-۵۸-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : پولادزاده – منصوره 
نویسنده کتاب : رضایی – معصومه 
 

کتاب آموزش برق ساختمان به روش ساده: براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

دانلود کتاب

کتاب آموزش برق ساختمان به روش ساده: براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۷ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۹۲۴ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۸۲-۴۴-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مسگری – علی 
 

کتاب آموزش مهارتهای هفت‌گانه استاندارد جهانی ICDL: مهارت پنجم: پایگاه داده‌ها

دانلود کتاب

کتاب آموزش مهارتهای هفت‌گانه استاندارد جهانی ICDL: مهارت پنجم: پایگاه داده‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۶۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۰۳-۲۸-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش جوشکاری قدم به قدم جوشکاری برق – گاز: طبق استاندارد درجه ۲

دانلود کتاب

کتاب آموزش جوشکاری قدم به قدم جوشکاری برق – گاز: طبق استاندارد درجه ۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۶۷۱.۵۲ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۸۲-۵۵-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هدایت‌پناه – رحمان 
 

کتاب آموزش مهارتهای هفت‌گانه استاندارد جهانی ICDL: مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل

دانلود کتاب

کتاب آموزش مهارتهای هفت‌گانه استاندارد جهانی ICDL: مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۰۳-۲۴-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش مهارتهای هفت‌گانه استاندارد جهانی ICDL مهارت سوم: واژه‌پردازی

دانلود کتاب

کتاب آموزش مهارتهای هفت‌گانه استاندارد جهانی ICDL مهارت سوم: واژه‌پردازی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۰۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۶۰۳-۲۵-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب استاندارد عملی برای ساختارهای شکست کار

دانلود کتاب

کتاب استاندارد عملی برای ساختارهای شکست کار

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۴ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۹۴ 
رده دیویی : ۶۵۸.۴۰۴ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۹۰-۲۲-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رقعی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :سمیه شریعتی‌راد 
مترجم کتاب : 
 

کتاب (ICDL XP) مهارت پنجم: توانایی کار با بانک اطلاعاتی Access: مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب (ICDL XP) مهارت پنجم: توانایی کار با بانک اطلاعاتی Access: مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۲۰ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
نوع اثر : تالیف 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قربانی – مهدی 
 

کتاب مجموعه سوالات رایانه کار درجه ۲: بر اساس استاندارد: ۴۲/۲۸-۳، شماره شناسایی آموزش و پرورش ۳۰۶ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات رایانه کار درجه ۲: بر اساس استاندارد: ۴۲/۲۸-۳، شماره شناسایی آموزش و پرورش ۳۰۶ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۸ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۴۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۳۷-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان: شامل سئوال‌ها و تست‌های استاندارد و تمرینات گوناگون در…

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان: شامل سئوال‌ها و تست‌های استاندارد و تمرینات گوناگون در…

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۳۳-۷۲-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مهارت سوم: توانایی کار با واژه‌پرداز Word مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب مهارت سوم: توانایی کار با واژه‌پرداز Word مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۵۹-۱۲-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قربانی – مهدی 
 

کتاب آشنایی با نیازمندی‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 و راهنمای استقرار یک سیستم OH&S براساس استاندارد BS 8800

دانلود کتاب

کتاب آشنایی با نیازمندی‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 و راهنمای استقرار یک سیستم OH&S براساس استاندارد BS 8800

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۸ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۲۸۸ 
رده دیویی : ۶۵۸.۳۸۲ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۰۰-۵۸-۱ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : نمازی – مینو 
 

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان: شامل سئوال‌ها و تست‌های استاندارد و تمرینات گوناگون در…

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان: شامل سئوال‌ها و تست‌های استاندارد و تمرینات گوناگون در…

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۳۳-۵۳-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب (ICDL XP) مهارت ششم: توانایی کار با برنامه ارائه مطالب Power Point مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب (ICDL XP) مهارت ششم: توانایی کار با برنامه ارائه مطالب Power Point مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۶۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۸۳-۰۶-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قربانی – مهدی 
 

کتاب (ICDL XP) مهارت چهارم: توانایی کارباصفحه گسترده EXCEL مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب (ICDL XP) مهارت چهارم: توانایی کارباصفحه گسترده EXCEL مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۳۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۸۳-۰۵-۵ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قربانی – مهدی 
 

کتاب (ICDL XP) مهارت اول: آموزش مفاهیم پایه‌ای فناوری اطلاعات IT مطابق با آخرین استاندارد

دانلود کتاب

کتاب (ICDL XP) مهارت اول: آموزش مفاهیم پایه‌ای فناوری اطلاعات IT مطابق با آخرین استاندارد

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۰۲-۹۷-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قربانی – مهدی 
 

کتاب کارور شبکه اینترنت: براساس استاندارد شماره ۹۷/ ۴۲- ۳ آموزشی فنی و حرفه‌ای

دانلود کتاب

کتاب کارور شبکه اینترنت: براساس استاندارد شماره ۹۷/ ۴۲- ۳ آموزشی فنی و حرفه‌ای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۸ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۲۲۴ 
رده دیویی : ۰۰۴.۶۷۸۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۱۸-۷۲-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : صمدی‌آذر – حسن 
نویسنده کتاب : قربانی – مهدی 
نویسنده کتاب : موسوی – سیدعلی 
 

کتاب مدیریت آموزشی: استاندارد ۱۹/۱۱-۲: تاریخچه – مکاتب مدیریت – سازمان و مفاهیم مهم سازمانی – مدیریت آموزش، روانشناسی – جامعه‌شناسی – حسابداری – مکاتبات ..

دانلود کتاب

کتاب مدیریت آموزشی: استاندارد ۱۹/۱۱-۲: تاریخچه – مکاتب مدیریت – سازمان و مفاهیم مهم سازمانی – مدیریت آموزش، روانشناسی – جامعه‌شناسی – حسابداری – مکاتبات ..

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۷۱۲ 
رده دیویی : ۳۷۱.۲۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۰۷۵-۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : نیرومند – پوراندخت 
 

کتاب نقشه‌های کار عملی برق صنعتی درجه ۱ و ۲: کد استاندارد درجه ۲ :۵۵/۱۴ – ۸ کد استاندارد درجه ۱: ۵۵/۱۳ – ۸

دانلود کتاب

کتاب نقشه‌های کار عملی برق صنعتی درجه ۱ و ۲: کد استاندارد درجه ۲ :۵۵/۱۴ – ۸ کد استاندارد درجه ۱: ۵۵/۱۳ – ۸

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۴ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۱۵ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۱۵-۷۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال اول راهنمایی شامل: سئوالات استاندارد و تمرینات گوناگون در زمینه ساختار دستوری، واژگان، دیکته، درک مطلب، …

دانلود کتاب

کتاب کتاب کار زبان انگلیسی سال اول راهنمایی شامل: سئوالات استاندارد و تمرینات گوناگون در زمینه ساختار دستوری، واژگان، دیکته، درک مطلب، …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۲۱۳ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۴۲۵ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۳۳-۴۷-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 2912345...1020...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد