خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب آموزش جادویی بانک اطلاعاتی ACCESS: مطابق با استاندارد جدید کاردانش و فنی حرفه‌ای

دانلود کتاب

کتاب آموزش جادویی بانک اطلاعاتی ACCESS: مطابق با استاندارد جدید کاردانش و فنی حرفه‌ای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۸ 
رده دیویی : ۶۵۰.۰۲۸۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۸۷۷۸-۰۱-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : قم 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش جادوئی تندنویسی: مطابق با استاندارد جدید ویژه علاقه‌مندان و هنرجویان نشر رومیزی

دانلود کتاب

کتاب آموزش جادوئی تندنویسی: مطابق با استاندارد جدید ویژه علاقه‌مندان و هنرجویان انتشار رومیزی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۶ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۳۲ 
رده دیویی : ۶۵۲.۳ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۸۹۹-۵-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس استاندارد جدید سال ۸۲ با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸-۳ شامل: EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, توانایی کار با ویروس‌یاب‌ها، اینترنت، پست ا

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس استاندارد جدید سال ۸۲ با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸-۳ شامل: EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, توانایی کار با ویروس‌یاب‌ها، اینترنت، پست ا

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۴۸۰ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۳-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالهای چهارگزینه‌ای رایانه کار درجه ۱: بر اساس استاندارد ملی مهارت: ۳-۴۲/۲۷

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالهای چهارگزینه‌ای رایانه کار درجه ۱: بر اساس استاندارد ملی مهارت: ۳-۴۲/۲۷

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۳ 
تیراژ کتاب : ۳۳۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۱۸۴ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۳۹-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب رایانه‌کار ICDL-XP (درجه ۱): این کتاب بر اساس استاندارد بین‌المللی ۳/۴۲/۱۵ و استاندارد بین‌المللی بنیاد ICDL در محیط ویندوز XP تهیه شده است.

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار ICDL-XP (درجه ۱): این کتاب بر اساس استاندارد بین‌المللی ۳/۴۲/۱۵ و استاندارد بین‌المللی بنیاد ICDL در محیط ویندوز XP تهیه شده است.

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۲۲ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۴۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۴۵۸-۱۳-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : قربانی – مهدی 
 

کتاب آموزش مهارت رایانه‌کار درجه یک: کد بین‌المللی استاندارد ۴۲/۲۷-۳، کد رایانه‌ای: ۹۴۷۱-۹۴۷۰

دانلود کتاب

کتاب آموزش مهارت رایانه‌کار درجه یک: کد بین‌المللی استاندارد ۴۲/۲۷-۳، کد رایانه‌ای: ۹۴۷۱-۹۴۷۰

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۱۷۶ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۱۱۰-۲-X 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : رحیمی – حسین 
 

کتاب Norton utilities: شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱: شماره شناسایی: ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰ – ۱ …

دانلود کتاب

کتاب Norton utilities: شاخه کاردانش: استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱: شماره شناسایی: ۳۰۷ تا ۳۰۱ – ۱۰۳ – ۱۰ – ۱ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۰ 
تعداد صفحه : ۱۲۸ 
رده دیویی : ۰۰۵.۴۳ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۷۷-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :معصومه دلال‌فرشیدی 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : کاشف‌الحق – افروز 
 

کتاب نقشه‌کشی ساختمان: مهارت درجه (۲) کد استاندارد آموزشی ۵۴/ ۳۲ -۰ و ۷۳

دانلود کتاب

کتاب نقشه‌کشی ساختمان: مهارت درجه (۲) کد استاندارد آموزشی ۵۴/ ۳۲ -۰ و ۷۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۵۵۶ 
رده دیویی : ۶۲۴.۱۰۲۲۲ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۳۷۸-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : پاکخو – فاطمه 
نویسنده کتاب : قهرمانی – عبدالله 
نویسنده کتاب : میرزایی – صغرا 
 

کتاب ویندوز ۹۸ (۱) شاخه کاردانش، استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱، شماره درس: ۸۹۹۵-۸۹۹۴

دانلود کتاب

کتاب ویندوز ۹۸ (۱) شاخه کاردانش، استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۲، شماره شناسایی رشته: ۳۰۷ تا ۳۰۱-۱۰۳-۱۰-۱، شماره درس: ۸۹۹۵-۸۹۹۴

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۷ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۸ 
تعداد صفحه : ۱۳۸ 
رده دیویی : ۰۰۵.۴۴۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۳۵۴-۰۷۲-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
ویراستار :مینا ترابی 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : کاشف‌الحق – افروز 
 

کتاب مجموعه سوالات فنی حرفه‌ای برق ساختمان درجه ۲: طبق استاندارد درجه ۲ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای …

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات فنی حرفه‌ای برق ساختمان درجه ۲: طبق استاندارد درجه ۲ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۶ 
تیراژ کتاب : ۲۲۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۵۴ 
رده دیویی : ۵۳۷.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۸۸۲-۴۱-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : مسگری – علی 
 

کتاب کارور عمومی رایانه شخصی: اپراتوری ویندوز XP: براساس استاندارد ملی مهارت ۲۴/ ۴۲-۳

دانلود کتاب

کتاب کارور عمومی رایانه شخصی: اپراتوری ویندوز XP: براساس استاندارد ملی مهارت ۲۴/ ۴۲-۳

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۶ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۴۸ 
رده دیویی : ۰۰۵.۴۴۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۲۷-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب مجموعه سوالات مهارت برق خودرو: بر اساس آخرین استاندارد آموزش فنی و حرفه‌ای

دانلود کتاب

کتاب مجموعه سوالات مهارت برق خودرو: بر اساس آخرین استاندارد آموزش فنی و حرفه‌ای

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۵ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۲۰۸ 
رده دیویی : ۶۲۹.۲۵۴ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۱۵-۹۱-۶ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت پنجم: پایگاه داده‌ها

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت پنجم: پایگاه داده‌ها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۲ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۹۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۴۲-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
ویراستار :پاتریک اسکول 
 

کتاب مهارت اول: توانایی شناخت مفاهیم بنیادین فناوری اطلاعات (IT) مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

دانلود کتاب

کتاب مهارت اول: توانایی شناخت مفاهیم بنیادین فناوری اطلاعات (IT) مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۲ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۱۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۰۲-۷۳-۴ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : ماهباز – آرش 
 

کتاب حسابداری عمومی مقدماتی کامپیوتر (کارور نرم‌افزار حسابداری): بر اساس آخرین استاندارد حسابداری شماره …

دانلود کتاب

کتاب حسابداری عمومی مقدماتی کامپیوتر (کارور نرم‌افزار حسابداری): بر اساس آخرین استاندارد حسابداری شماره …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۱۰ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۴۵۲ 
رده دیویی : ۶۵۷.۰۴۳۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۳۴-۱۴-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ (سال دوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی) ‘با پاسخ تشریحی’ …

دانلود کتاب

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۱ (سال دوم دبیرستان – رشته‌ی علوم تجربی) ‘با پاسخ تشریحی’ …

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۱۶ 
رده دیویی : ۵۷۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۲۲-۶۶-۰ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت ششم: ارائه نمایشی

دانلود کتاب

کتاب آموزش استاندارد ICDL 4.0 مهارت ششم: ارائه نمایشی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۹ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۱۸۸ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۸۰۶۸-۴۳-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : هالدن – پل 
ویراستار :پاتریک اسکول 
 

کتاب تعمیرکار تلویزیون سیاه و سفید بر اساس استاندارد شماره: ۵۴/۲۴-۸ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دانلود کتاب

کتاب تعمیرکار تلویزیون سیاه و سفید بر اساس استاندارد شماره: ۵۴/۲۴-۸ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۸ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۳۴۰ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۸۸۷ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۱۵-۵۴-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : خوشیده – رسول 
 

کتاب مهارت دوم: مدیریت پرونده و فایلهای ویندوز: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

دانلود کتاب

کتاب مهارت دوم: مدیریت پرونده و فایلهای ویندوز: مطابق با آخرین استاندارد ICDL (نسخه ۴)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۸ 
تعداد صفحه : ۱۴۴ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۵۶۰۲-۷۱-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
نویسنده کتاب : 
نویسنده کتاب : ماهباز – آرش 
 

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

دانلود کتاب

کتاب رایانه‌کار درجه ۲: بر اساس جدیدترین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با کد بین‌المللی ۴۲/۲۸ – ۳ سال ۸۲

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۵ 
تیراژ کتاب : ۵۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۲ 
تعداد صفحه : ۵۱۲ 
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۷۶۱۴-۱۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : تهران 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 3312345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد