خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


مقررات ملی ساختمان(لوله کشی گاز طبیعی)مبحث هفدهم ۱۷

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۰


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۳۰۰
g


خرید


قیمت
محصول

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مبحث هفدهم به عنوان یکی از مباحث بیست و دو گانه
مقررات ملّی ساختمان و در مورد لوله کشی گاز طبیعی
ساختمانها می باشد .&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۶;،
&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۶;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;
&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۹; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۵;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴;، &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۲۲;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۲۲; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴;
گردیده و باید در تمامی مراحل از طراحی تا بهره برداری
رعایت گردد.دراین مبحث ایمنی و روش جلو گیری از خطرات و
شرایط اضطراری مانند گاز زدگی و… مورد توجه قرار می
گیرد.

*جهت خرید کتاب مقررات ملی ساختمان(لوله کشی
گاز طبیعی)مبحث هفدهم ۱۷ به
نویسندگی دفترامورمقررات ملی ساختمان منتشر شده
توسط انتشارات توسعه ایران با بانک کتاب رایا تماس
بگیرید۶۶۴۱۴۰۴۰٫

 تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد