خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب آمار و احتمال مقدماتی

دانلود کتاب

کتاب آمار و احتمال مقدماتی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲۳ 
تعداد صفحه : ۳۵۲ 
رده دیویی : ۵۱۹.۵۰۷۶ 
شابک : ۹۶۴-۶۵۸۲-۰۲-۸ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن

دانلود کتاب

کتاب پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۵۳۲ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۴۴-۶۹۵-X 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
ویراستار :جعفر شریعتمداری 
 

کتاب پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن

دانلود کتاب

کتاب پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۵۸۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۶ 
شابک : ۹۶۴-۴۴۴-۶۹۶-۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
ویراستار :جعفر شریعتمداری 
 

کتاب زبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای‌ رسیدن به اهداف و آرزوها

دانلود کتاب

کتاب زبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای‌ رسیدن به اهداف و آرزوها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۵ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۱۵۳.۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۱۳۲-۲-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب ختوم و اذکار: شفا و درمان، یا، گنجینه‌های اسرار

دانلود کتاب

کتاب ختوم و اذکار: شفا و درمان، یا، گنجینه‌های اسرار

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۷۷۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۱۶۴-۱۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : عربی/فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۲ 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب قاعده بغدادی مع پاره عم ۳۰ (سی)

دانلود کتاب

کتاب قاعده بغدادی مع پاره عم ۳۰ (سی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱۱ 
تعداد صفحه : ۶۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۱۲ 
شابک : ۹۶۴-۶۷۶۵-۱۲-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
خطاط : پاکستانی 
 

کتاب زبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای‌ رسیدن به اهداف و آرزوها

دانلود کتاب

کتاب زبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای‌ رسیدن به اهداف و آرزوها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۴ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۱۵۳.۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۱۳۲-۲-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسات کوچک و متوسط (با تحلیلی بر وضعیت ICT در سیزده کشور آسیایی)

دانلود کتاب

کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسات کوچک و متوسط (با تحلیلی بر وضعیت ICT در سیزده کشور آسیایی)

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۹۶ 
رده دیویی : ۶۵۸.۸ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۲۴-۲۵-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : گروهی‌ازنویسندگان 
مترجم کتاب : 
 
نوشتار حاضر پژوهشی است درباره اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در رشد و توسعه تجارت‌های الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط، که شامل مجموعه‌ای از گزارشات و مقالات علمی ارائه شده در این خصوص است .همچنین در این کتاب وضعیت ‘ICT’در سیزده کشور آسیایی تحلیل و بررسی شده‌است .عناوین برخی از مطالب کتاب عبارت‌انداز : توسعه اقتصادی، بیکاری و IT – ITو توانایی در زمینه نوآوری‌لا نقش ITد رتوسعه بازارهای سرمایه‌ای، قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک sMEs و …

کتاب مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی علیه‌السلام

دانلود کتاب

کتاب مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی علیه‌السلام

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۴۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۲۸۴ 
رده دیویی : ۲۹۷.۹۵۱ 
شابک : ۹۶۴-۰۲-۰۳۹۸-X 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
ویراستار :امیر سلمانی‌رحیمی 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب مهندسی کنترل

دانلود کتاب

کتاب مهندسی کنترل

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۲ 
تعداد صفحه : ۴۹۲ 
رده دیویی : ۶۲۹.۸ 
شابک : ۹۶۴-۷۳۴۳-۱۳-۲ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
 

کتاب قانون آئین دادرسی کیفری در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون آئین دادرسی کیفری در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۹۴ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵۰۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب مجموعه‌ای از سئوالات چهار گزینه‌ای آزمون‌های’قانون آئین دادرسی کیفری’ از ساتل ۱۳۷۲تا ۱۳۸۳جمع آمده‌است . نوشتار حاضر بدین شکل تنظیم یافته یافته که ابتدا متن قوانین کیفری به صورت مستقل بررسی و تبیین شدده سپس جهت پاسخگویی به سئوالات آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مختلف فقهی و حقوقی مربوط به هر ماده قانونی ذیل آن درج شده‌است .

کتاب قانون تجارت در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون تجارت در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۲-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه‌ای از سئولات تستی آزمون‌های حقوق تجارت(دانشگاه آزاد اسلامی، دکترای اعزام به خارج، سردفتری اسناد، وکالت دادگستری و (…از سال ۱۳۷۱تا ۱۳۸۳است .شیوه تنظیم کتاب به این صورت است که ابتدا هر یک از احکام و قوانین تجاری به صورت جداگانه و ماده به ماده تشریح شده، سپس آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریات مختلف حقوقی و فقهی ذیل هر ماده درج شده‌است .

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۵۶ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۶-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر مجلد دیگری است از مجموعه کتب ‘قانون مجازات اسلامی’، که حاوی مجموعه‌ای از سئولات عمومی و تخصصی آزمون‌های قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۱تا ۱۳۸۳است . مطالب کتاب بدین صورت تدوین یافته که ابتدا متن قانون کیفری مورد نظر بیان شده سپس برخی از آیات الاحکام، احادیث، نظریات مختلف فقهی و حقوقی و نیز آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور ذیل مواد مربوط درج شده‌است . عناوین برخی از موضوعات کتاب عبارت‌انداز :سرقت و ربودن مال غیر، احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، افترا و توهین و هتک‌حرمت، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و …

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۰۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۵-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
این جلد از مجموعه کتب’قانون مجازات اسلامی ‘مشتمل بر سئولات چهارگزینه‌ای آزمون‌های قانون مجازات اسلامی از سال ۱۷۳۱تا ۱۳۸۳است . شیوه تنظیم کتاب بدین صورت است که ابتدا هر ماده قانونی جداگانه و مستقل تشریح شده آن‌گاه به منظور پاسخگویی به هر سئوال آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظرات فقهی و حقوقی ذیل ماده مربوط نگاشته شده‌است . برخی از موضوعات کتاب عبارت‌انداز :تعریف دیه و موارد آن، مقدار دیه قتل نفس، دیه اعضای بدن مانند :گوش، چشم، دندان، دست و پا، ستون فقرات و …، اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، قسم و شهادت دروغ و افشای سر …

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۰۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۶۸۱-۸-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
این نوشتار اولین مجلد از مجموعه کتب’قانون مجازات اسلامی ‘است که در آن مجموعه‌ای از سئوالات عمومی و تخصصی آزمون‌های قانون مجازات اسلامی گردآمده‌است . مجموعه حاضر این گونه تنظیم یافته که ابتدا متن کیفری تشریح شده سپس به منظور پاسخ‌گویی به هر سئوال، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مختلف فقهی و حقوقی مربوط به هر ماده قانونی ذیل آن درج گردیده است . برخی از موضوعات مطرح شده در کتاب عبارت‌انداز :مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، قصاص نفس، شرایط قصاص، تعریف و موجبات حد لواط، راه‌های ثبوت قتل، شرایط چو کیفیت قصاص عضو و …

کتاب شیمی تجزیه

دانلود کتاب

کتاب شیمی تجزیه

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۲۳۲ 
رده دیویی : ۵۴۳.۰۷ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۱۵۶-۶-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب مباحثی درباره اصول شیمی تجزیه همراه با مثال‌ها و تمارین مختلف برای دانشجویان و دانش پژوهان علاقه‌مند به رشته شیمی شرح داده شده‌است . کتاب با این موضوعات تدوین یافته‌است :تعریف شیمی تجزیه و ارتباط آن با سایر علوم، نقش آمار در شیمی تجزیه، تعادل شیمیایی و محلول‌ها، تجزیه کمی به روش وزنی و تجزیه حجمی تیتراسیون‌های رسوبی، اسید، باز و تشکیل کمپلکس .

کتاب القرآن الکریم

دانلود کتاب

کتاب القرآن الکریم

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۱۵ 
رده دیویی : ۲۹۷.۱۴۱ 
شابک : ۹۶۴-۹۵۸۷۲-۲-۵ 
نوع اثر : ترجمه 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : سلفون 
محل انتشار : مشهد 
مترجم کتاب : 
خطاط : طه – عثمان 
 

کتاب ماشینهای الکتریکی

دانلود کتاب

کتاب ماشینهای الکتریکی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۵۰۴ 
رده دیویی : ۶۲۱.۳۱۰۴۲ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۵۶-۷-۹ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : کینگسلی 
نویسنده کتاب : اومنس 
نویسنده کتاب : جرالد – فیتز 
 

کتاب پیش‌بینی زمان ماندگاری مواد غذایی براساس فرمولهای ریاضی

دانلود کتاب

کتاب پیش‌بینی زمان ماندگاری مواد غذایی براساس فرمولهای ریاضی

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۴۳۲ 
رده دیویی : ۶۴۱.۴ 
شابک : ۹۶۴-۸۲۵۵-۰۴-۰ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
مترجم کتاب : 
مترجم کتاب : محبی – محبت 
مترجم کتاب : عدالتیان – محمدرضا 
مترجم کتاب : شفافی‌زنوزیان – مسعود 
نویسنده کتاب : من – دومینیک 
 
کتاب حاضر پژوهشی علمی در خصوص نحوه نگهداری از مواد غذایی است .این نوشتار در قالب ۱۶فصل تنظیم یافته :در فصل اول مبانی ارزیابی زمان ماندگاری مواد غذایی و شیوه‌های فساد مواد غذایی بررسی شده است . فصل دوم به بررسی و تبیین روش‌های تعیین زمان ماندگاری مواد غذایی پرداخته است . فصل سوم مبانی و نحوه پیش بینی مدت زمان ماندگاری را از دیدگاه میکروبیولوژی بررسی نموده‌است . در فصل چهارم و پنجم روش‌های نوین بسته بندی و نحوه کنترل نقاط بحرانی فرآیند (HACCP)مطرح می‌شود . در فصل ششم روش‌های مختلف نگهداری مواد غذایی بیان شده‌است . در فصل‌های هفتم و هشتم، نهم و دهم نمونه مثال‌های کاربردی تعیین زمان ماندگاری انواع ماست و دسرهای لبنی، فرآورده‌های دریایی، انواع کیک، چیپس سیب زمینی و انواع اسنک‌ها ارائه شده‌است . مثال‌های علمی تعیین زمان ماندگاری انواع شکلات و غلات صبحانه‌ای در فصول یازدهم و دوازدهم بیان می‌شود . در فصل سیزدهم نحوه نگهداری مواد غذایی فرآیند شده به وسیله حرارت در ظروف غیر کنسروی مطرح می‌شود . کاربرد مدل‌های ریاضی در تعیین زمان ماندگاری در فصل چهاردهم و تست‌های تسریع یافته پایش دما و شناساگرهای زمان دما در فصل پانزدهم بررسی می‌شود و در نهایت کاربرد فناوری ترکیبی در تهیه مواد غذایی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه در فصل شانزدهم تبیین و بررسی می‌گردد .

کتاب زبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای‌ رسیدن به اهداف و آرزوها

دانلود کتاب

کتاب زبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای‌ رسیدن به اهداف و آرزوها

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۲۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۳ 
تعداد صفحه : ۳۴۴ 
رده دیویی : ۱۵۳.۶۹ 
شابک : ۹۶۴-۹۴۱۳۲-۲-۷ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : وزیری 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
مترجم کتاب : 
نویسنده کتاب : 
 

Page 1 of 4,12912345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد