خرید اینترنتی کتاب


جستجو در تک بوک با گوگل!


مقررات ملی ساختمان (پدافندغیرعامل)مبحث بیست ویکم ۲۱

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۴


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۱۳۰
g


خرید


قیمت
محصول

۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

منظور از پدافند غیر عامل در مبحث ۲۱ مقررات ملی
ساختمان، حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات
و استمرار ‏فعالیتهای اساسی و ضروری مردم، تضمین تداوم
تامین نیازهای حیاتی مردم (از قبیل آب، نان، غذا،
پناهگاه، انرژی، ارتباطات، ‏بهداشت و امنیت) و سهولت در
اداره کشور در شرایط بروز تهدید و بحران ناشی از تجاوز
خارجی در مقابل حملات و اقدامات ‏خصمانه و مخرب دشمن از
طریق طرح ریزی و اجرای طرحهای دفاع غیرعامل و کاهش آسیب
پذیری نیروی انسانی و ‏مستحدثات و تاسیسات و تجهیزات
حیاتی و حساس کشور میباشند.‏

*برای خرید و تهیه کتاب مقررات ملی ساختمان
(پدافندغیرعامل)مبحث بیست ویکم ۲۱ به
نویسندگی دفترامورمقررات ملی ساختمان منتشر شده
توسط انتشارات توسعه ایران با شماره ی
۶۶۴۱۴۰۴۰تماس بگیرید.

 
مقررات ملی ساختمان (علائم وتابلوها)مبحث بیستم ۲۰

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۳


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۱۲۰
g


خرید


قیمت
محصول

۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط
فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و
اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه
بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری
از ساختمان؛ که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب،
آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است.

 
مقررات ملی ساختمان(صرفه جویی در مصرف انرژی)مبحث نوزدهم ۱۹

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۲


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۲۶۰
g


خرید


قیمت
محصول

۷۵,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي
كشور مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي
ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها بر عهده
وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن بر مبناي اين
ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در بيست مبحث نموده
است كه مبحث ۱۹ آن مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در
ساختمان مي‌باشد.
مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصويب هيات
محترم وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمان‌هاي كشور
الزامي گرديد. اين مبحث چندين بار باز‌نگري گرديده كه
آخرين آن در سال ۱۳۸۱ بوده و بعد از باز‌نگري چاپ و به
كليه ارگان‌هاي كشوري ابلاغ گرديده است.
در حال حاضر اجراي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان براي
تمامي ساختمان‌هاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي
تمامي ساختمان‌هاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي
تابعه از سال ۱۳۸۴ اجباري گرديده است.

 
مقررات ملی ساختمان(عایق بندی و تنظیم صدا)مبحث هجدهم ۱۸

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۱


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۱۷۰
g


خرید


قیمت
محصول

۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

این کتاب شامل مقررات مربوط به عایق بندی و آکوستیک
ساختمانھا بوده که در دو بخش و دو پیوست می باشد.

 

 

 

 
مقررات ملی ساختمان(لوله کشی گاز طبیعی)مبحث هفدهم ۱۷

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۰


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۳۰۰
g


خرید


قیمت
محصول

۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مبحث هفدهم به عنوان یکی از مباحث بیست و دو گانه
مقررات ملّی ساختمان و در مورد لوله کشی گاز طبیعی
ساختمانها می باشد .&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۶;،
&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۶;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;
&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۹; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۵;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴;، &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۲۲;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۲۲; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴;
گردیده و باید در تمامی مراحل از طراحی تا بهره برداری
رعایت گردد.دراین مبحث ایمنی و روش جلو گیری از خطرات و
شرایط اضطراری مانند گاز زدگی و… مورد توجه قرار می
گیرد.

*جهت خرید کتاب مقررات ملی ساختمان(لوله کشی
گاز طبیعی)مبحث هفدهم ۱۷ به
نویسندگی دفترامورمقررات ملی ساختمان منتشر شده
توسط انتشارات توسعه ایران با بانک کتاب رایا تماس
بگیرید۶۶۴۱۴۰۴۰٫

 
مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی)مبحث شانزدهم ۱۶

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۹


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۳۲۰
g


خرید


قیمت
محصول

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

کتاب: مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی)مبحث
شانزدهم ۱۶

نویسنده:دفترامورمقررات ملی ساختمان

انتشارات:توسعه ایران

 
مقررات ملی ساختمان (آسانسورها وپلکان برقی)مبحث پانزدهم ۱۵

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۸


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۱۶۰
g


خرید


قیمت
محصول

۴۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان بنام
آسانسورها و پلکان برقی یکی از
مهمترین مباحث مقررات ملی است که در آزمون ورود به حرفه
جزء منابع آزمون در رشته های تاسیسات برقی ساختمان ،
تاسیسات مکانیکی ساختمان ،  همچنین در رشته های
معماری نظارت ، معماری طراحی و معماری اجرا می باشد و
جایگزین ویرایش قبلی آن بنام آسانسورها و
پله های برقی
شده است .

 

 
مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)مبحث چهاردهم ۱۴

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۷


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۳۰۰
g


خرید


قیمت
محصول

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

در ویرایش دوم (بازنگری اول) مبحث
چهاردهم مقررات ملی ساختمان، در راستای هماهنگی با
فهرست نویسی بین المللی کتابهای مرجع مقررات ساختمانی و
انعطاف پذیری در اضافه شدن سایر تأسیسات مکانیکی
ساختمان همچون انرژی خورشیدی و سایر انرژی های نو،
عنوان مبحث از «تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه
مطبوع» به «تأسیسات مکانیکی ساختمان» تغییر
یافت.

*خرید کتاب مقررات ملی ساختمان (تاسیسات
مکانیکی)مبحث چهاردهم ۱۴  به
نویسندگی دفترامورمقررات ملی ساختمان منتشر شده
توسط انتشارات توسعه ایران از دو صورت تماس تلفنی و یا
ثبت سفارش اینترنتی امکان پذیر است.
مقررات ملی ساختمان(طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ها)مبحث سیزده۱۳

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۶


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۲۷۰
g


خرید


قیمت
محصول

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

این کتاب شامل مقررات مربوط به طرح و نصب
تأسیسات برقی ساختمانها با هدف تضمین ایمنی افراد
استفاده کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و
محتویات بوده که در ده فصل و شش پیوست
می‌باشد.

*برای خرید کتاب مقررات ملی ساختمان(طرح
واجرای تاسیسات برقی ساختمان ها)مبحث سیزده۱۳ به
نویسندگی  دفترامورمقررات ملی ساختمان منتشر شده
توسط انتشارات  توسعه ایران با شماره ی
۶۶۴۱۴۰۴۰تماس بگیرید و یا در سایت رایا بوک ثبت سفارش
نمایید.

 
مقررات ملی ساختمان(ایمنی وحفاظت کاردر حین اجرا)مبحث دوازدهم ۱۲

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۲۱


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۱۷۰
g


خرید


قیمت
محصول

۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و
مقررات به منظور تامین ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست
هنگام اجرای عملیات ساختمانی
است.
مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها)مبحث یازدهم ۱۱

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۲۰


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۲۰۰
g


خرید


قیمت
محصول

۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

یکی از راه های توسعه صنعت ساختمان سازی، رویکرد اجرای
صنعتی ساختمانها است. صنعتی سازی به روش یا روشهایی که
‏میزان استفاده از منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه
را در راستای پاسخ دهی به نیاز مسکن جامعه و بهره وری
اقتصادی با بکار ‏گیری فن آوریهای نوین که در یک ساختار
منظم و مدولار، تشکیل یافته و منسجم که به طور کارا عمل
میکند، گفته میشود. این ‏امر از طریق فراهم آوردن شرایط
فنی لازم با گسترش کارخانجات تولید صنعتی ساختمان، بالا
بردن سطح دانش نیروی انسانی ‏ماهر و بکار گیری فنون
نوین و ابزار و امکانات اجرای ساختمان، میسر است.‏

 
مقررات ملی ساختمان ها(طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)مبحث دهم ۱۰

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۹


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۴۵۰
g


خرید


قیمت
محصول

۱۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

هدف ویرایش  مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان
“طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی”، ارائه حداقل ضوابط و
‏مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت
بهره برداری و پایایی سازه های موضوع این مبحث فراهم
شود.‏

آسان سازی استفاده، بروز کردن ضوابط و مقررات، افزودن
برخی ضوابط تکمیلی به ویژه در فصل الزامات طراحی لرزه
ای ‏برای کاربرد گسترده‌تر و رفع برخی ابهامات و
کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن و نیز صرفه
اقتصادی در طراحی و ‏اجرای ساختمانهای فولادی از جمله
دیگر اهداف این ویرایش بوده است.‏

*کتاب مقررات ملی ساختمان ها(طرح و اجرای
ساختمانهای فولادی)مبحث دهم ۱۰ بوسیله انتشارات
توسعه ایران به چاپ رسیده است.

 
مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای بتن ارمه)مبحث نهم ۹

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۸


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۵۵۰
g


خرید


قیمت
محصول

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

این کتاب در خصوص مقررات مربوط به طرح و اجرای
سازه های بتن آرمه و مشخصات مواد و مصالح تشکیل دهنده
آنها بوده و مشتمل بر بیست فصل  می باشد.

 *کتاب مقررات ملی
ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای بتن ارمه)مبحث نهم
۹ بوسیله انتشارات توسعه ایران به چاپ رسیده
است.
مقررات ملی ساختمان (طرح واجرای ساختمان های با مصالح بنایی)مبحث هشتم ۸

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۵


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۱۷۰
g


خرید


قیمت
محصول

۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

در این بخش هشتمین
مبحث مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۹۲)  را دراختیار
شما عزیزان قرار داده ایم. مبحث هشتم به “طرح و اجرای
ساختمان های با مصالح بنایی” می پردازد. این مبحث نیز
جزو منابع آزمون ورود به حرفه مهندسی است که هر سال دو
بار توسط سازمان نظام مهندسی برگزار
میگردد.

*کتاب مقررات ملی ساختمان
(طرح واجرای ساختمان های با مصالح بنایی)مبحث هشتم
۸ بوسیله انتشارات توسعه ایران به چاپ رسیده
است.

* بانک کتاب رایا( خرید کتاب :پیک کتاب در تهران
– ارسال پستی به شهرستان – ثبت سفارش تلفنی و
اینترنتی).

*برای خرید کتاب یاد شده  با شماره ی
۶۶۴۱۴۰۴۰تماس بگیرید و یا در سایت رایا بوک ثبت سفارش
نمایید.

*بانک کتاب رایا:تجربه ای متفاوت در خرید آنلاین
کتاب

 
مقررات ملی ساختمان(پی وپی سازی)مبحث هفتم ۷

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۷


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۱۶۰
g


خرید


قیمت
محصول

۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان “پی و پی سازی” برای
اولین بار در مردادماه ۱۳۶۹ منتشر شد. از آنجا که اساسا
موضوع مهندسی ژئوتکنیک به علت پیچیدگی ها و عدم
شناساییهایی که در زمین موجود است، مانند سایر گرایشهای
مهندسی عمران در چارچوب آیین نامه و مقررات به راحتی
نمیگنجد، متن اولیه این مبحث مختصر و در حد بیان تعاریف
کلی عنوان شده بود. در ویرایش بعدی که در سال ۱۳۸۸
منتشر شد، علیرغم گسترش قابل توجه مطالب نسبت به ویرایش
قبلی، اعداد و ارقام محدوده های طراحی مانند ضرایب
اطمینان و حدود مجاز بهره برداری ارائه نگردید. با توجه
به پیشرفتهایی که در این گرایش مهندسی، اعتقاد اعضای
کمیته تخصصی مبحث هفتم بر آن است که لازم است اعداد و
ارقام مورد نیاز طراحان را تا حد بیشتری مطرح نمود و
لذا ویرایش سوم با گسترش نسبتا وسیعی نسبت به متن قبلی
روبروست که امید است مورد استفاده مهندسان قرار گیرد.

کتاب مقررات ملی ساختمان(پی وپی
سازی)مبحث هفتم ۷ بوسیله انتشارات توسعه ایران چاپ
گردیده است.

 
مقررات ملی ساختمان (بارهای واردبرساختمان)مبحث ششم ۶

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۶


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۲۷۰
g


خرید


قیمت
محصول

۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان با عنوان بارهای
وارد بر ساختمان در هشت فصل و پنج پیوست 
می‌باشد.

*جهت خرید کتاب مقررات ملی ساختمان (بارهای
واردبرساختمان)مبحث ششم ۶ به نویسندگی 
دفترامورمقررات ملی ساختمان منتشر شده توسط انتشارات
توسعه ایران با بانک کتاب رایا تماس
بگیرید۶۶۴۱۴۰۴۰٫

*پیک کتاب دانشگاهی رایا:کمک درسی،متفرقه ،کتب
درسی،عمومی

*بانک کتاب رایا:تجربه ای متفاوت در خرید آنلاین
کتاب
مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی)مبحث پنجم ۵

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۵


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۳۹۰
g


خرید


قیمت
محصول

۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

این
کتاب شامل معرفی انواع مصالح و فراورده‌های ساختمانی
متعارف و استانداردهای ملی و نیز الزامات کاربردی مربوط
به هر یک از آنها در ۲۰ فصل 
می‌باشد.

*جهت خرید کتاب مقررات ملی
ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی)مبحث پنجم ۵ به
نویسندگی  دفترامورمقررات ملی
ساختمان
منتشر شده توسط
انتشارات توسعه ایران درفروشگاه
اینترنتی رایا  ثبت سفارش
نمایید.

 

 

 
مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان)مبحث چهارم ۴

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۱۴


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۲۱۰
g


خرید


قیمت
محصول

۶۵,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان با عنوان الزامات
عمومي ساختمان، تعيين‌كننده شكل و نحوه قرارگیری مجاز
ساختمان در زمین و فضاهای باز و ضوابط مربوط به
تصرف‌های مختلف و حداقل‌های الزامی فضاها و تأمین نور و
هوا است که در شش فصل و یک پیوست  می‌باشد.

 
مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمان ها درمقابل حریق)مبحث سوم ۳

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۳


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۲۱۰
g


خرید


قیمت
محصول

۱۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانها، استفاده از
مصالح سوختنی، توصعه شبکه های انرژی، برق و گاز و به
کار گیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی
در ساختمانها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به
موضوع حفاظت ساختمانها در برابر حریق، امری ضروری و
اجتناب ناپذیر محسوب میشود. به منظور حفظ جان و مال
انسانها و فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی،
رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجرای ساختمانها
ضروری است.

*خرید کتاب مقررات ملی
ساختمان(حفاظت ساختمان ها درمقابل حریق)مبحث سوم
۳
به نویسندگی  دفترامورمقررات
ملی ساختمان 
منتشر شده توسط انتشارات
توسعه ایران از دو صورت تماس تلفنی و
یا ثبت سفارش اینترنتی امکان پذیر است.

*فروشگاه اینترنتی رایا:کمک درسی،متفرقه ،کتب
درسی،عمومی

*بانک کتاب رایا :تجربه ای متفاوت در ارسال کلیه
ی کتب

 

 

 

 
مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبحث دوم ۲

دانلود کتاب


کد محصول :
۶۰۲


وضعیت

قابل تهیه


وزن: ۲۷۰
g


خرید


قیمت
محصول

۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت
نهایی

این کتاب شامل نظامات اداری در یازده عنوان و یک
پیوست با عنوان مجموعه شیوه‌نامه‌ها ی و شامل هشت
فصل  می باشد.

*برای خرید کتاب مقررات ملی ساختمان
(نظامات اداری) مبحث دوم ۲ به نویسندگی
 دفترامورمقررات ملی ساختمان منتشر شده توسط
انتشارات توسعه ایران با شماره ی 66414040تماس
بگیرید و یا در سایت رایا بوک ثبت سفارش
نمایید.

*فروشگاه اینترنتی کتاب رایا:کتب درسی،عمومی،کمک
درسی،متفرقه

*بانک کتاب رایا:تجربه ای متفاوت در ارسال کتاب
با پیک و پست
Page 1 of 4,25412345...102030...Last »تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد