خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


فرادرس!مسابقه چطور


در این مسابقه هیچ کس بازنده نیست!!۵۰ هزار تومان کارت تخفیف هدیه از طرف بامیلو برای همه شرکت‌کنندگان!
۳ آیفون ۷ پلاس برای ۳ نفر + تندیس
۱۵۰ هزار تومان برای ۱۰ نفر + تندیس
فقط ۲ هفته فرصت دارید
برای جزییات بیشتر و اعلام آمادگی برای مسابقه روی بخش زیر یا عکس بالا کلیک کنید.جهل روایت رضوی

امتیاز به این مطلب!

251 views

بازدید

گفتار هایی از امام رضا (ع)
چهل روایت رضوی
حسن بن جهم گوید: از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود:
۱-    دوست هر کس عقل اوست و دشمن او جهل اوست.
۲-    امام رضا (ع) فرمود: به خدا خوش گمان باش، زیرا خدای غزوجل می فرماید: من به گمان بنده مومن خود همراهم اگر خوبست خوب پیش آید و اگر بد است بد پیش آید.
۳-    امام رضا (ع) فرمود: از نشانه های فهم در دین بردباری، دانش و خاموشی است. به راتس خاموشی دریست از درهای حکمت به راستی خاموشی دوستی آورد بر این است که دلیل هر خوبی است.
۴-    از امام رضا (ع)  که امام صادق (ع) فرمود: صله رحم کن ولو به یک جرعه آب باشد و بهتر چیزیکه با آن صله رحم شود جلوگیری از آزار اوست. صله رحم مرگ را پس اندازد و دوستی خانواده همراه آورد.
۵-    از امام رضا (ع) نقل کرده اند که: نهان داشتن کردار نیک برابر هفتاد حسنه است و آنکه بدکرداری را فاش سازد مخذول باشد و آنکه کردار بد را نهان سازد آمرزیده است.
۶-    از امام رضا (ع) که به یاران خود می فرمود: بچسبید به اسلحه پیغمبران به او عرض شد که سلاح پیغمبران چیست ؟ فرمود: دعا است.
۷-    امام رضا (ع) فرمود:: یک دعای بنده در نهانی برابر است با هفتاد دعای آشکار.
۸-    از یاسر نقل شده است که امام رضا (ع) فرمود: مثل استغفار چون برگی است بر درختی که بجنبد و پیاپی فرو ریزد و آنکه از گناهش آمرزش جوید و باز گناه کند چون مسخره کننده پروردگار خود باشد.
۹-    امام رضا (ع) فرمود: هفت چیز بدون هفت چیز مسخره است هر که به زبان استغفار کند و در دل پشیمان نباشد و هر که از خدا توفیق بطلبد ولی تلاش نکند، هر کس از خداوند بهشت درخواست کد اما در سختیها شکیبا نباشد و هر که از آتش جهنم به خدا پناه ببرد و خواسته های دنیایی را ترک نکند و هر کس مرگ را یاد کند اما آماده مرگ نشود و هر کس به یاد خدا باشد ولی مشتقال دیدار او نباشد. پس این افراد در حقیقت خود را مسخره کرده اند.
۱۰-    امام رضا (ع) امام رضا (ع) نقل کرده اند که امیر المومنین فرمود. باید در دلت احساس نیاز به مردم و بی نیازی هر دو باشند. اظهار نیاز به ایشان در سخن نرم و خوشرویی و بی نیازی از ایشان حفظ آبرو و بقای عزت و شرف می باشد.
۱۱-    مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند.
۱۲-    نظافت از اخلاق پیامبران است.
۱۳-    خاموشی از درهای حکمت است. سکوت محبت انگیز و راهنمای هر خیر است.
۱۴-    امام رضا (ع) فرمود: محبت با مردم نصف عقل است.
۱۵-    از امام رضا (ع) پرسیدند حد توکل چیست؟ فرمود اینکه از احدی جز خدا نترسی.
۱۶-    از امام رضا (ع) پرسیدند بهترین بندگان کیانند؟ فرمود: آنها که چون کار نیک کنند شاد شوند و چون کار بد کنند آمرزش خواهند. چون نعمتشان دهند شکر گویند چون گرفتار شوند صبر کنند و چون خشم گیرند در گذرند.
۱۷-    امام رضا (ع) فرمود: از نشانه های فقه حلم و علم است. خاموشی دری از درهای حکمت است. سکوت محبت انگیز و راهنمای هر چیز است.
۱۸-    امام رضا (ع) فرمود: ایمان چهار پایه دارد. توکل به خدا، رضا به قضای خدا، تسلیم در برابر فرمان او و واگذرادن کارها به او.
۱۹-    امام رضا (ع) فرمود: آن که در تلاش کسب روزی رود تا خانواده اش را اداره کند اجرش از مجاهد در راه خدا بیشتر است.
۲۰-    حضرت امام رضا (ع) کمک به ناتوان از صدقه بهتر است.
۲۱-    حضرت رضا : بندگی به نماز و روزه زیاد نیست همانا عبادت منحصر به تفکر در امر خداست.
۲۲-    حضرت رضا (ع) از پدرش و از رسول خدا حدیث کرده است که فرمود: هرگز با سه کس در کارهایت مشورت نکن. ۱- با شخص ترسو و جبون مشورت نکن که به واسطه ترس و بی جرئتی راه را بر تو تنگ می کند و نمی گذارد به آن کار اقدام کنی. ۲- با شخص بخیل هم مشورت نکن زیرا به خاطر بخل کوتاهی می کند که ترا کمک و راهنمایی کند. ۳- با شخص حریص هم مشورت نکن زیرا به خاطر حرص ترا از راه اعتدال خارج می کند.
۲۳-    حضرت امام رضا (ع) از پدرانش حدیث کرده اند که فرمود: از حقوقی که میزبان دارد آن است که هنگام رفتن او تا درب خانه او را مشایعت کند.
۲۴-    امام رضا (ع) از پیامبر حدیث فرموده است که علم و دانش خزینه هایی دارد و کلید این خزائین سئوال و پرسش است پس سئوال کنید.
۲۵-    حضرت رضا می فرماید: از پیامبر پرسیدند که ممکن است مومن ترسو باشد؟ فرمود بلی. گفته شد ممکن است مؤمن بخیل باشد فرمود: بلی، گفته شد ممکن است مؤمن کذاب و دروغگو باشد: فرمود نه.
۲۶-    امام رضا (ع) از پیامبر حدیث کرده است که فرمود: در رآس عقل بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم و نیکی کردن به نیکوکار و بدکار است.
۲۷-    امام رضا (ع) می فرماید: تجاوز و تعدی بر بندگان خدا توشه بدی از برای آخرت است.
۲۸-    امام رضا (ع) فرمود: ما اهل بیتی هستیم که وعده ای که به کسی دادیم ان را دین خود می بینیم یعنی مستلزمیم که دین خدا را ادا کنیم هم چنانکه پیغمبر چنین کرد.
۲۹-    علی بن شعیب می گوید: به حضور امام رضا (ع) رسیدم به من فرمود: ای علی بهترین روزی را چه کسانی دارند؟ عرض کردم : سرورم تو از من بهتر می دانی فرمود: ای علی بهترین روزی را کسانی دارند که دیگران را نیز در روزی خود شریک گردانند و بدترین روزی، از آن کسانی است که دیگران را در روزی خود را ه نمی دهد.
۳۰-    آنچنانکه در تحف العقول آمده از امام رضا (ع) روایت شده است که فرمود: خرد فرد مسلمان آنگاه کامل است که در او ده خصلت زیر جمع آمده باشد: امید خیر از او رود و از شرش در امان باشند. اندک خیری که از دیگری به او رسد بسیار  بیند و خیر بسیاری که در خود دارد اندک بیند. از برآوردن نیاز خسته نشود و همواره از کسب دانش روی نگرداند. فقر در راه خدا را از غنای خود بیشتر دوست داشته باشد و گمنامی نزد او از شهرت محبوبتر باشد و هم اینکه هر کس را بیند از سر تواشع بگوید که از من بهتر وپرهیزگارتر است. اگر چنین بود عظمت پیدا می کند و خوش نام می گردد و بر مردم زمانه اش سروری می کند.
۳۱-    امام هشتم فرمود: هر کس مرا زیارت کند، روز قیامت در سه جا نزد او می آیم. تا او را از هرس نجات دهم، در وقتیکه نامه های اعمال از راست و چپ داده شود، در پل صراط و نزد سنجیدن کردارهای نیک و بد.
۳۲-    امام رضا (ع) فرمود: : نسبت به مصارف مال درباره خود و عائله خودت معتدل و میانه رو باش.
۳۳-    علی بن شعیب می گوید به محضر امام رضا (ع) شرفیاب شدم به من فرمود: چه کسی از تمام مردم معاش بهتر و زندگی نیکوتری دارد؟ عرض کردم شما داناترید. فرمود: کسیکه دیگران در معاش او به خوبی معیشت نمایند و در پرتو زندگی او مرفه زندگی کنند.
۳۴-    امام رضا (ع) می فرمود: انسان بخشنده- به خدا، مردم و بهشت نزدیک است.
۳۵-    هر وقت مردم به گناه تازه آلوده شوند خداوند آنها را به بلا تازهای دچار می کند
۳۶-    امام رضا (ع) از جدش امام صادق حدیث کرده است که فرمود: اگر خداوند برای جلوگیری از رنجش و آزار پدر و مادر کلمه ای را کوتاه تر از « اف» می دانست آن را در قرآن شریف می آورد.
۳۷-    امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا فرموده است: تمامی مردم روی زمین مشمول رحمت و فیض الهی هستند مادامی که به سه اصل عمل کنند. بشر دوست باشند، در امانتها خیانت نکنند، عملا پیرو حق و عدالت باشند.
۳۸-    حضرت رضا (ع) فرموده است: از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید و تمنیات دل را از راههای مشروع برآورید. مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافتتان آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروی نشوید. تفریح و سرگرمیهای لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری می کند و با کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید شد.
۳۹-    امام رضا (ع) فرموده است: اوقات شبانه و روز شما چهار ساعت باشد ساعتی برای عبادت و خلوت با خدا ساعتی برای تأمین معاش، ساعتی برای آمیزش و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیوبتان واقف می سازد و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارند و ساعتی را به تفریحات و لذائذ اختصاص دهید و از مسرت و نشاط ساعت تفریح نیروی انجام وظایف ساعات دیگر را تأمین نمائید.
۴۰-    امام رضا (ع) فرمود: گمان خود را به خدا نیکی سازید و به رحمتش امیدوار باشید که خداوند می گوید: عمل من با بنده مومن طبق گمانی است که او به من دارد. اگر گمانش نسبت به من رحمت و عفو است از عفو و رحمتم برخوردار می شود. اگر گمانش مؤاخذه و مجازات است دچار مؤاخذه و کیفرم خواهد شد.
دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  خطبه امام حسین (ع) در روز عاشورا و واقعه عاشورا

  خطبه امام حسین (ع) در روز عاشورا و واقعه عاشورا امام حسین (ع) با این جمله شروع به خطبه کردند : “ولی من آن خدایی است که کتاب فرود آورده و هم او، ولی شایستگان است” ، راوی گوید با گریه خواهرش خطبه قطع […]

  همگام با ابا عبدالله از مدینه تا کربلا

  فلسفه قیام ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) را در سخنان آن حضرت، در آغاز حرکت از مدینه و موضع‌گیری‌های ایشان در برابر حوادثی که در منزلگاه‌های میان راه روی داده است، می‌توان یافت. در این مجموعه سعی شده است ضمن آگاهی از نام منزلگاه‌ها […]

  مهمترین زمینه انجام گناهان

  انسان موجودی است که حقیقت او را عقل و علم تشکیل می دهد و همین مسأله موجب شرافت انسان شده و او را تا مقام خلافت الهی پیش برده است. در آیات قرآنی از جمله آیه ۳۰ و ۳۱ سوره بقره هنگامی که از […]

  چه گناهی ؟ چه اثر وضعی ؟

  در آیات قرآنی و همچنین نیایشها و ادعیه ماثور، برای هر فعلی آثار وضعی بیان شده است. کار خوب و کار زشت آثاری در زندگی انسان به جا می گذارد که از آن گریزی نیست. مثلا برای صدقه آثار وضعی چون افزایش عمر، دفع […]

  خواص آیه امن یجیب

  خیلی وقت‌ها شده است که به هنگام دعا و مناجات به آیه أمّن یجیب توسل کرده‌ای تا حاجات خود را از خدا بخواهی. بارها و بارها با سوز و شور این آیه را خوانده و زمزمه کرده‌ای تا بر استجابت دعایت تأکید کرده باشی، […]

  تربیت دینی در عصر مدرن

   انسان موجودی است خلاق و پویا که طبعاً به دنبال موقعیت و بالندگی در زندگی خویش است، از این رو برای شکوفا نمودن استعدادها و رسیدن به آرمانهای خود از هیچ کوششی فروگذار نبوده و سعی میکند که از توانمندیهای خود به بهترین وجه […]
دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد