خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


فرادرس!کتاب های صوتی نوار!


همه ما میدانیم که با خواندن کتاب می شود دنیای بهتری اماساخت زندگی شلوغ امروزی کتاب خواندن را برای همه ما سخت کرده است .وقت نداریم، تمرکز نداریم .در یک کلام، زندگیمان شلوغ است .برای همین، نوار کتابهایتان را برایتان می خواند و برای همین، نوار کتاب صوتی منتشر می کند.

جهان مجازی امروز

امتیاز به این مطلب!

159 views

بازدید

ژان بودریار ، جامعه شناس معاصر فرانسوی که در ۱۹۲۹ به دنیا آمده است ، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به مارکسیسم گرایش داشت اما به زودی علیه مارکسیسم شورید و دیدگاه های مارکس را به عنوان جزیی از شیئ انگاری فرهنگ مصرفی غرب مورد انتقاد قرار داد.
بودریار در زمینه ارتباطات نیز دیدگاههای مهمی دارد و دیدگاههای او را به اندازه نظریه های مارشال مک لوهان تاثیرگذار دانسته اند. مقاله پیش رو که در ۱۹۹۸ به چاپ رسید ، نگاه انتقادی او را درباره فرهنگ امریکایی ارائه می کند.

در اوایل دهه ۸۰ ، زمانی که صنعت متالوژی در ناحیه لوزن ، وارد بحران نهایی اش شد ، نیروهای دولتی در این اندیشه بودند تا برای جبران این فروپاشی ، مرکزتفریحی اروپایی ای تاسیس کنند؛ پارک یک منظوره هوشمندی که بتواند شوک مثبتی به اقتصاد ناحیه وارد آورد.این پارک «اسمارف لند» نامیده شد. مدیرعامل صنعت متالوژی از بین رفته طبیعتا گرداننده این پارک تفریحی شد و کارگران بی کار مجددا در این پارک تفریحی جدید به کارگرفته شدند. متاسفانه این پارک الزاما برای چندین فصل بسته شد و کارگران کارخانه سابق که اکنون در این پارک مشغول به کار بودند، مجددا خود را در وضعیت دریافت کمک هزینه بی کاری یافتند. این وضعیت سرنوشت غم انگیزی است زیرا اولا پس از آن که این کارگران را قربانیان واقعی بازار کار کردند، آنها را مبدل به کارگران شبح گونه اوقات فراغت کردند و ثانیا آنها را از هر دو جا بی کار کردند. اسمارف لند صرفا جهانی کوچک بود، در حالی که کمپانی دیزنی بسیار بزرگتر است.
من باب توضیح باید بدانیم که کمپانی دیزنی با مسوولیت نامحدود که زمام امور یکی از شبکه های تلویزیونی بزرگ امریکایی را به دست آورده است ، در تدارک خرید خیابان چهل و دوم نیویورک یعنی بخش «پرجنب وجوش» آن است تا آن را مبدل به مرکز فساد کند ؛ به این نیت که هر چیزی را در این خیابان به نحو اساسی تغییر دهد. نظر آنها صرفا تبدیل یکی ازمراکز بزرگ اشاعه فساد به شاخه ای از دنیای دیزنی است.
تبدیل مستهجن نگاران و روسپی ها – مانند کارگران کارخانه در اسمارف لند – به سیاهی لشگرهایی در دنیای خودشان ، در واقع مسخ آنها به افرادی همانند است که به اشیاء موزه شده و دیزنی وار تبدیل می شوند. به هر حال آیا می دانید که چگونه ژنرال شوراتسکف ، بزرگترین استراتژیست جنگ خلیج فارس پیروزی اش را جشن گرفت؟ او جشن بزرگی در «دنیای دیزنی» برگزار کرد. این جشن در یک قصر خیالی بر پا شد که نتیجه محتوم بک جنگ مجازی بود. اما کمپانی دیزنی فراتر از تخیلات است.
دیزنی اولین مبدع بزرگ تخیلات به عنوان واقعیت مجازی ، اکنون در حال تسخیر تمام عالم واقعی است تا آن را به دنیای ترکیبی اش ملحق کند به نحوی که «نمایش بزرگی از واقعیت» برپا کند که خود واقعیت در آن ، یک منظره می شود یعنی جایی که امر واقع ، به پارک تفریحی تبدیل می شود. انتقال واقعیت مانند انتقال خون است به استثنای آن که در اینجا انتقال خون واقعی به دنیای مجازی ، بدون خون است.
پس از به ابتذال کشیدن تخیلات ، اکنون نوبت توهم آمیز کردن امر واقعی در شکل ایده آل و ساده شده آن است.
حتی در دنیای دیزنی در ارلاندو در حال ساخت نمونه مشابهی از دیزنی لند در لس آنجلس هستند ، به عنوان نوعی جاذبه تاریخی.
به این ترتیب شبیه سازی به مرتبه دوم می رسد: این امر همانند چیزی است که CNN با جنگ خلیج فارس انجام داد: رویداد نمونه ای که در زمان واقعی به وقوع نپیوست.
امروز دیزنی به سادگی می تواند دوباره جنگ خلیج فارس را به عنوان نمایش جهانی بازسازی کند. گروه های کر ارتش سرخ ، سابقا کریسمس را در دیزنی اروپایی جشن گرفته اند. هر چیزی را می توان با پول خرید. هیچ دلیلی وجود ندارد که دیزنی نقشه ژنتیکی انسان را نخرد تا آن را به نمایشی ژنتیکی تبدیل کند. در نهایت آنها کل سیاره زمین را سرد می کنند – دقیقا مانند خود والت دیزنی که تصمیم گرفته بود تا در حلال نیتروژن یخ برند و منتظر نوعی رستاخیز در دنیای واقعی می مانند، اما دیگر هیچ دنیای واقعی وجود ندارد حتی برای والت دیزنی.
اگر روزی او از خواب برخیزد، بدون شک بزرگترین تعجب را در زندگی اش خواهد داشت.
در ضمن از عمق حلال نیتروژن اش به استعمار جهان ادامه می دهد ؛یک جهان خیالی در عالم موهوم واقعیت مجازی ؛ عالمی که درون آن همه ما سیاهی لشگر شده ایم.
تفاوت آن است که هنگامی که ما لباسهای دیجیتالی مان را می پوشیم ، اسیرکننده های سنسوری مان را به برق می زنیم یا کلیدهای بازار واقعیت مجازی را فشار می دهیم ، وارد دنیای موهوم زنده می شویم در حالی که دیزنی ، مبدع نابغه ، وارد واقعیت مجازی مرگ شده است.
نظم نوین جهانی چیزی است مثل عملکرد دیزنی ؛ اما دیزنی در این نحوه جاذبه آدم خوارانه تنها ، نیست.
ما بنتون را با عملیاتهای تجاری اش دیدیم که سعی می کرد درام های انسانی اخبار را (ایدز ، بوسنی ، فقر ، آپارتاید) بواسطه انتقال واقعیت به «تشکل واسط جدید» (جایی که رنج و همدردی در حالتی از بازتاب تعاملی پایان می پذیرد) استحصال کند. امر مجازی به مجرد آن که ظاهر می شود ، بر امر واقعی فائق می آید و سپس بدون هیچ گونه تغییری ، (آماده برای پوشیدن) ، بدیل آن می شود. اگر این روند می تواند در ایجاد جذابیت جهانی با توسل به رگه ای از تقبیح اخلاق ، چنین موفق باشد ، به این دلیل است که خود واقعیت ، خود عالم با جنون شبیه سازی اش سابقا به عملکردی تعاملی مبدل شده است ؛ نوعی لوناپارک برای ایدئولوژیها ، تکنولوژی ها ، کارها ، معرفت ، مرگ و حتی تخریب.
همه این موارد احتمالا شبیه سازی شده و در موزه ای نوپا از تخیل یا موزه ای مجازی از اطلاعات احیا می شوند. به همین ترتیب ، جستجوی ویروس های کامپیوتری بیهوده است زیرا همه ما به هر حال در زنجیره ای ویروسی از شبکه ها گرفتار می شویم.
خود اطلاعات ویروسی شده اند ، شاید هنوز از طریق مسائل جنسی قابل انتقال نباشند ، اما انتقال آن ها از طریق تولید مثل متعدد ، بسیار نیرومندتر است.
بنابراین قاپیدن واقعیت برای دیزنی کار زیادی نمی برد ؛ البته قابل ایشان را ندارد. همان طور که گای دبورد می گوید «شرکت نمایشی» اما ما دیگر در جامعه نمایشی نیستیم ، جامعه ای که خودش مفهومی نمایشی شده است.
دیگر سرایت نمایش نیست که واقعیت را تغییر می دهد بلکه سرایت امر مجازی است که نمایش را محو می کند. دیزنی لند هنوز به نظم نمایش و فرهنگ عامه با تاثیرات سرگرم کننده و منحرف کننده اش تعلق دارد. دیزنی ورلد و گسترش اختاپوس گونه اش سرایت عمومی یافته است ، شبیه سازی عالم و جهان ذهنی ما نه به نحو خیالی بلکه به نحوی ویروسی و مجازی است.
ما دیگر تماشاگرانی بیگانه و منفصل نیستیم بلکه سیاهی لشکری تعاملی هستیم ؛ ما اعضای خشک شده و منقار این «نمایش واقعیت» عظیم هستیم.
این امر دیگر منطق نمایشی بیگانگی نیست بلکه منطق شبح گونه تجسدزدایی است ؛ دیگر منطق خیالی سرگرمی نیست بلکه منطق ذره ای انتقال و استحاله جوهری همه سلولهای ماست ؛ اقدام ممانعت افراطی عالم از درون نه از بیرون ، شبیه عالم شبه نوستالژیک واقعیت سرمایه داری امروز. دیگر سیاهی لشکر بودن در واقعیت مجازی ، هنرپیشه بودن یا تماشاگر بودن نیست بلکه خارج از صحنه بودن یا شرم آور بودن است.
دیزنی در سطح دیگری نیز پیروز می شود. دیزنی نه تنها به امحائ امر واقع بواسطه تبدیل آن به تخیل مجازی سه بعدی بدون هیچ گونه عمقی علاقه مند است بلکه در پی امحائ زمان بواسطه هم زمان کردن همه دوره ها ، همه فرهنگ ها با حرکتی سیار و واحد از طریق کنار هم نهادن آنها در سناریویی واحد است بنابراین آغاز زمان واقعی ، به موقع و تک بعدی را مشخص می کند ، زمانی که هیچ عمقی ندارد ؛ نه حال ، نه گذشته ، نه آینده بلکه هم زمانی بی واسطه همه مکانها و همه دوره ها ، در امر مجازی واحد و غیر زمانی است.
گذشت و زوال زمان دقیقا همان چیزی را بیان می کند که بعد چهارم راجع به آن است.
بعد چهارم ، بعد امر مجازی و زمان واقعی است ؛ بعدی که نه تنها به آنها اضافه می شود بلکه همه آنها را محو می کند ؛ بنابراین گفته شده است که در یک قرن یا یک هزاره ، فیلمهای گلادیاتوری دیده خواهند شد؛ گویا آنها فیلم های اصیل رومی ای هستند که به دوره امپراتوری روم باز می گردند مانند فیلم های مستند درباره روم باستان ؛ در موزه ژان پل گتی در مالیبو ، اقتباسی از عمارتی در شهر پمپی به نحو خلاف قاعده زمان با عمارتی از قرن سوم پیش از میلاد (که درون آن تابلوهایی از رامبراند و فراآنجلیگو است) در قطعه ای واحد از زمان خلط شده است ؛ جشن انقلاب فرانسه در لس آنجلس در سال ۱۹۸۹ به نحو واپس گرایانه ای با حادثه واقعی انقلاب خلط خواهد شد. دیزنی عملا چنین اتوپیای غیرزمانی را بواسطه ایجاد همه رویدادها گذشته یا آینده بر پرده های هم زمان و تلفیق بی وقفه هم سکانس ها – آن گونه که برای تمدنی متفاوت غیر از تمدن ما ظاهر می شوند – متحقق می کند اما این اتوپیا سابقا برای ما بوده است : تخیل امر واقع ، تاریخ ، عمق زمان یا فضای سه بعدی برای ما سخت تر و سخت تر می شود ، همان طور که سابقا از چشم انداز عالم واقعیمان ، تخیل جهان مجازی یا بعد چهارم مشکل بود.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  چگونگی کسب نمره ۷ در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

  چگونگی کسب نمره ۷ در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی برای کسب نمره ی خوب در آزمون آیلتس بهتر است ابتدا به موارد پایه ای و ایرادات پایه ای زبان انگلیسی دقت کنید چرا که این موارد از موارد اصلی هستند که باعث […]

  رفع گودی و سیاهی دور چشم

  اصلی ترین عوامل گودی و سیاهی دور چشم بی خوابی است که ظاهر صورت ما را کمی زشت و خسته می کنید و برای از بین بردن این سیاهی دور چشم معمولا با خوردن قهوه این کار را می کنید . البته این دو […]

  پختن غذایی خارق العاده برای گیاهخواران

   می‌توان با کمی خلاقیت غذاهای مغذی، سبک و کم کالری با گیاهان تهیه کرد. غذای پیشنهادی امروز سرشار از مواد و املاح مغذی است . بسیاری از خانم‌ها وقتی فریزرشان از گوشت و مرغ خالی می‌شود نمی‌دانند چه غذایی بپزند. از نظر این افراد، […]

  روش صحیح شستن فرش

  شستشو و نظافت فرش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و رعایت اصول و قواعد خاص آن سبب خواهد شد تا فرش دستبافت کیفیت اولیه خود را از دست ندهد و حتی الامکان خصوصیات ظاهری و ساختمانی خود را حفظ کند. شستشوی فرش به […]

  چم و خم های تهیه ژله

  دانستنیهای تهیه ژله : اگر خواستید ژله دو رنگ درست کنید، از دو رنگ متضاد استفاده کنید تا جلوه بیشتری داشته باشه. برای ژله چند رنگ هر کدوم از رنگ ها رو که درست کردید، بذارید ببنده و بعد ژله بعدی رو اضافه کنید. […]

  پیتزای مخصوص گیاهخواران

  پیتزا یکی از غذاهای مورد علاقه همه افراد است اما کسانی که گیاهخوارند نمی توانند این غذای خوشمزه را بخورند. با دستور زیر یک پیتزای گیاهی خوش طعم درست کنید. پیتزای گیاهی درست کنید مواد لازم برای تهیه پیتزا گیاهی :
دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد