خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


فرادرس!مسابقه چطور


در این مسابقه هیچ کس بازنده نیست!!۵۰ هزار تومان کارت تخفیف هدیه از طرف بامیلو برای همه شرکت‌کنندگان!
۳ آیفون ۷ پلاس برای ۳ نفر + تندیس
۱۵۰ هزار تومان برای ۱۰ نفر + تندیس
فقط ۲ هفته فرصت دارید
برای جزییات بیشتر و اعلام آمادگی برای مسابقه روی بخش زیر یا عکس بالا کلیک کنید.سوره انشقاق

امتیاز به این مطلب!

216 views

بازدید

سوره انشقاق آیات ۲۵-۱
۱۱۴۹۰/۱- علی بن ابراهیم در مورد این کلام خداوند (۱) می فرماید: روز قیامت است. (۲) یعنی اطاعت پروردگار خود (۲) برای او شایسته است که از پروردگار خود اطاعت کند. (۳و۴) می گوید: و زمین وسیع می گردد و شکافته می شود و مردم از آن خارج می گردند (۴) و از مردم خالی می گردد (۶) یعنی هر خیر یا شری را (که مرتکب شده) تقدیم می کنند (۶) آن خیر و شری که انجام داده را می بیند.
۱۱۴۹۱/۲- علی بن ابراهیم گفت و درروایتی از ابی جارود آمده که از ابا جعفر در مورد این کلام عز و جل (۷) چنین گفت: مقصود ابو سلمه عبدا… بن عبدالاسود بن هلال مردی از قبیله بنی محزوم است و این سخن خداوند (۱۰) او برادرش اسود بن عبدالاسود بن هلال محزومی است که حمزه عبدالمطلب را در روز جنگ بدر به شهادت رسانید و این کلام خداوند (۱۱) ثبور، ناله و فریاد (۱۴) می گوید: گما کرد که پس از مرگ باز نمی گردد (۱۶) شفق: سرخی پس از غروب خورشید است (۱۷) یعنی هنگامی که همه مخلوقات و اشیاء به جایی می روند که نابود می گردند (۱۸) آنگاه که جمع می گردد (نور آن)
(۱۹) می گوید: حالتی پس از حالت دیگر رسول خدا (ص) فرمود: سوگند که سنت های کسانی که قبل از شما بوده اند را قدم به قدم و گوش به گوش انجام می دهید و از راه آنها جدا نمی شوید و وجب به وجب و ذرع به ذرع آن را دنبال می کنید حتی اگر آنها قبل از شما بر خانه سوسمار وارد شدند شما به دنبال آنها می روید. گفت: آنها گفتند: ای رسول خدا آیا منظورتان یهود و مسیح است؟ فرمود: پس چه کسی؟ آنان ارزشهای اسلام را یکی پس از دیگری نقض کردند و اولین کسانی بودند که در دین شما امامت و در آخر نماز را نقض کردند.
۱۱۴۹۲/۳- علی بن ابراهیم درمورد این سخن خداوند (۱۴) گفت: در بازگشت پس از مرگ (شک نمود) (۱۶) مقصود حالتی است که پس از غروب خورشید آشکار می گردد و این قسم و جواب قسم است. (۱۹) یعنی مذهبی پس از مذهب دیگر (۲۳) یعنی به آنچه  که در سینه ها پنهان می کننـد (۲۵). یعنی سنتی بر آنها نیست به خاطر نعمت ها.
آیات ۱۴-۷
۱۱۴۹۳/۱- ابن بابویه می گوید: پدرم رحمه ا… گفت: سعد بن عبدا… از احمدبن محمد بن خادم و او از پدر خود و ایشان از ابن سنان و او از ابی جارود و ایشان نیز از ابا جعفر (ع) چنین روایت نمود. رسول خدا (ص) فرمود: هر حساب گری عذاب دهنده است و گوینده ای گفت: ای رسول خدا پس این سخن خداوند عز و جل آمده چیست؟ (۸) فرمود آن روز رستاخیز است یعنی با دقت نگریستن.
۱۱۴۹۴/۲- محمدبن عباس از حسین بن احمد نقل کرده و او از محمد بن عیسی و ایشان از یونس و او از سماعه و ایشان از ابی بصیر و او نیز از ابا عبدا… (ع) چنین روایت نمود: که فرمود: (۷و۸و۹) دراین کلام خداوند مقصود علی (ع) و شیعیان او هستند که نامه اعمالشان را با دست راست می آورند.
۱۱۴۹۵/۳- حسین بن سعید در کتاب «زهد» از قاسم بن محمد و او از علی چنین روایت کرد: شنیدم ابا عبدا… (ع) می فرمود: خداوند تبارک و تعالی هنکامی که می خواهد به حساب یکی از مومنان رسیدگی کند نامه اعمال او را به دست راستش می دهد و او را با توجه به آنچه که میان آنها ست محاسبه می کند و می فرماید: ای بنده من آیا چنین و چنان کار را انجام دادی؟ و او می گوید: بله ای پروردگار من چنین کردم. آنگاه خداوند می فرماید: آن را بر تو بخشیدم و به نیکی تبدیل نمودم. مردم می گویند: خداوندا آیا این بنده همان نیست که مرتکب یک گناه شده بود؟ و خداوند می فرماید (۷و۸و۹) گفتم: آنها کدام مردمند؟ فرمود: مردم او در دنیا همانها در بهشت هستند آنگاه که از مومنان بودند و اگر خداوند بخواهد که بدی های بنده ای را محاسبه نماید آن را در مقابل مردم محاسبه می کند و او گریه می کند و نامه اعمالش را به دست چپ بو می دهند و این کلام خداوند عزوجل است (۱۰و۱۱و۱۲) گفتم: آنها کدام گروهند؟ گفت: گروه او در دنیا هستند.گفتم: و این کلام حق تعالی (۱۴) چیست؟ فرمود: گمان می کنم باز نمی گردد.
۱۱۴۹۶/۴- و از او نقل شده که از ابراهیم بن ابی بلاء و او از بعضی یاران ما و ایشان از ابا عبدا… و او از پدر خود (ع) چنین نقل نمود: جبرئیل (ع) نزد رسول خدا (ص) آمد دست رسول را گرفت و او را به بقیع برد تا به قبری رسید و صاحب آن قبر را فراخواند و گفت: به اذن خداوند بلند شو. گفت: و مردی سپید چهره از آن خارج شد و خاک را از چهره او پاک نمود و او می گفت: الحمد لله و الله اکبر. جبرئیل گفت: به اذن خداوند بازگرد.
سپس به سوی قبر دیگری رفت و صاحب آن را فرا خواند و گفت: به اذن خداوند برخیز و مردی با چهره ای سیاه از قبر خارج شد و می گفت: افسوس و ناله می کرد. سپس جبرئیل فرمود: به اذن خداوند بازگرد و گفت: ایمحمد مردم روز قیامت چنین برانگیخته می شوند مومنان این کلام را می گویند و آنها (کافران) آن قول دیگر را که دیدی. اما چگونگی دادن نامه اعمال به کافر این است که کتاب او را بر پشتش قرار می دهند که درکلام خداوند آمده و آیات (۲۵-۳۲) از سوره الخاقه در حدیثی از ابا جعفر (ع) نقل شده است.
آیه ۱۹
۱۱۴۹۷/۱- علی بن ابراهیم می گوید: علی بن حسین به ما گفت: احمد بن ابی عبدا… از ابن محبوب و او از جمیل بن صالح و او از زراره و ایشان از قول ابا جعفر (ع) در مورد این آیه ۱۹ به ما چنین گفت: ای زراره، آیا این قوم پس از نبی خود احوال گوناگون را در فلان امور نیافتند؟
۱۱۴۹۸/۲- محمد بن یعقوب از قول محمدبن یحیی و او از احمد بن محمد و ایشان از این محبوب و او از جمیل بن صالح و ایشان از زراره و وی از ابا جعفر (ع) چنین نقل نمود در مورد آیه ۱۹ ای زراره، آیا این قوم پس از پیامبر خود احوالگوناگونی را در امور مختلف کسب نکردند؟
۱۱۴۹۹/۳- ابن بابویه می گوید: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی (رضی ا…) برای ما چنین گفت: جعفر بن محمد بن مسعود و حیدربن محمد سمرقندی به ما گفتند : محمد بن مسعود به ما گفت: جبرئیل بن احمد از قول موسی بن جعفر بغدادی برای ما روایت کرد: حسن بن محمد صیرافی از حان بن مدیر و او از پدر خود و ایشان از اباعبدا…(ع) به ما چنین گفت: قائم (عج) از نظر ما غایب می شود که مدت آن طولانی می گردد. و به او گفتم: این امر ه دلیلی دارد ای پسر رسول خدا؟ فرمود: خداوند عزوجل منع می کند هر عملی را جز اینکه درزمان غیبت آن امامان سنت انبیاء جاری گردد و ای سویر بدان که چاره ای جز آن نیست که زمان غیبت آنها کامل انجام گردد و این کلام خداوند عزوجل (۱۹) یعنی بر سنت کسانی که قبل از آنان بوده اند.
۱۱۵۰۰/۴- ابن شهر آشوب از قول ابی یوسف یعقوب بن سفیان و ابا عبدا… قاسم بن سلام در تفسیر آن دو و با استناد به اعمش و او از مسلم بن بطین که از ابن جبیر نقل کرده و او از ابن عباس چنین گفت درمورد این سخن حق تعالی (۱۹) یعنی از آسمانی به آسمان دیگر. در شب معراج صعود نمود. سپس پیامبر (ص) فرمود: هنگامی که شب معراج بود من با خدای خود به اندازه ۲ کمان یا کمتر فاصله داشتم و پروردگارم به من فرمود: ای محمد، از من بر تو درود و سلام مرا بر علی بن ابی طالب برسان. و به او بگو: من او را دوست دارم و همچنین کسی را که او را دوست بدارد. ایمحمد از عشق و دوستی من نسبت به علی بن ابی طالب است که نامی برای او از نامهای من مشتق شده من علی العظیم هستم و او علی. من محمود هستم و تو محمد. اگر بنده ای ۹۵۰ سال مرا عبادت کند – این را ۴ مرتبه تکرار نمود – مرا روز قیامت ملاقات خواهد کرد و برای او درنزد من نظیر نیکی های علی بن ابی طالب (ع) است. خداوند عزوجل فرمود (۲۰) این فضیلت را برای علی بن ابی طالب (ع) تصدیق نمی کنند.
۱۱۵۰۱/۵- طبرسی از قول امام صادق (ع) در معنی آیه ۱۹ گفت: سنت هایی از کسانی که قبل از شما بوده اند از اولین مردم و احوال آنها.
۱۱۵۰۲/۶- طبرسی در کتاب احتجاج از قول امیر المومنین (ع) درمورد این کام خداوند متعال (۱۹) گفت: راه پیشینیان را طی می کند که درمورد جانشینان پس از انبیاء پیمان شکنی نمودند.
دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  خطبه امام حسین (ع) در روز عاشورا و واقعه عاشورا

  خطبه امام حسین (ع) در روز عاشورا و واقعه عاشورا امام حسین (ع) با این جمله شروع به خطبه کردند : “ولی من آن خدایی است که کتاب فرود آورده و هم او، ولی شایستگان است” ، راوی گوید با گریه خواهرش خطبه قطع […]

  همگام با ابا عبدالله از مدینه تا کربلا

  فلسفه قیام ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) را در سخنان آن حضرت، در آغاز حرکت از مدینه و موضع‌گیری‌های ایشان در برابر حوادثی که در منزلگاه‌های میان راه روی داده است، می‌توان یافت. در این مجموعه سعی شده است ضمن آگاهی از نام منزلگاه‌ها […]

  مهمترین زمینه انجام گناهان

  انسان موجودی است که حقیقت او را عقل و علم تشکیل می دهد و همین مسأله موجب شرافت انسان شده و او را تا مقام خلافت الهی پیش برده است. در آیات قرآنی از جمله آیه ۳۰ و ۳۱ سوره بقره هنگامی که از […]

  چه گناهی ؟ چه اثر وضعی ؟

  در آیات قرآنی و همچنین نیایشها و ادعیه ماثور، برای هر فعلی آثار وضعی بیان شده است. کار خوب و کار زشت آثاری در زندگی انسان به جا می گذارد که از آن گریزی نیست. مثلا برای صدقه آثار وضعی چون افزایش عمر، دفع […]

  خواص آیه امن یجیب

  خیلی وقت‌ها شده است که به هنگام دعا و مناجات به آیه أمّن یجیب توسل کرده‌ای تا حاجات خود را از خدا بخواهی. بارها و بارها با سوز و شور این آیه را خوانده و زمزمه کرده‌ای تا بر استجابت دعایت تأکید کرده باشی، […]

  تربیت دینی در عصر مدرن

   انسان موجودی است خلاق و پویا که طبعاً به دنبال موقعیت و بالندگی در زندگی خویش است، از این رو برای شکوفا نمودن استعدادها و رسیدن به آرمانهای خود از هیچ کوششی فروگذار نبوده و سعی میکند که از توانمندیهای خود به بهترین وجه […]
دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد