مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند

480 views

بازدید

مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند
۴ (۷۹٫۳۱%) ۲۹ votes

مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند
وین دایر نویسنده کتاب مراقبه: روشی برای برقراری ارتباط آگاهانه با خداوند یکی از مشهورترین نویسندگان جهان در زمینه علوم روانشناختی و موفقیت میباشد